5 trender som påverkar CFO:n under 2018

12 april, 2018

Ekonomiavdelningen är i ständig förändring, nu mer än någonsin, och mycket är tack vare den tekniska utvecklingen som sker. Det är en utveckling som troligtvis kommer medföra stora förändringar på ekonomiavdelningen inom de kommande åren. Mycket har vi redan sett börja ske. Nedan finns en lista på fem trender som förväntas ha en inverkan på ekonomiavdelningen under 2018.

1. Tjänster och återkommande intäkter

Tjänsterelaterade inkomster kommer vara den primära inkomstkällan för majoriteten av alla företag under 2018. Det handlar då om diverse tjänsteerbjudanden, abonnemangstjänster samt användarbaserade kontrakt. Denna utveckling medför ett ökat fokus på abonnemang samt betonar vikten av en god kundupplevelse. En CFO behöver därför bli mer engagerad i kundservicenivån och kundbevarandet (Eng: retention), fokusera på förnyelsen av abonnemang samt även produktutveckling. Accelerationen av tjänsteekonomin formar hur framtida företag ser ut – och de som inte hänger med halkar efter. Ofta har man en budget, en intäktsmodell och utgifter som påverkas av förändringen. En eventuell omställning, likt många andra, underlättas av att ha bra likviditet. Många gånger visar kalkylerna att man kommer ut starkare om man lyckas att ställa om delar av sitt erbjudande till återkommande intäktsmöjligheter – och marknaden efterfrågar det också.

För tredje året i rad hålls exempelvis “Recurring Revenue Conference” i USA.

2. Smarta hjälpmedel underlättar, effektiviserar och förbättrar

Siri, Alexa och Cortona är hjälpmedel som redan idag agerar som små assistenter. Röststyrning på arbetsplatsen förväntas explodera och sprida sig fort, och inom tid bli en självklar metod för att utföra diverse arbetsuppgifter. Redan idag ser vi hur kraftfulla ramverk för artificiell intelligens och röstigenkänning appliceras för att förenkla, effektivisera och förbättra arbetet inom arbetsplatser, en utveckling som kommer fortsätta att växa starkt. Alexa har som exempel använts av utvecklare för att ändra koder och hantera problem med hemsidor genom röststyrning. Som CFO är det viktigt att vara vaksam över denna utveckling för att uppmärksamma områden inom företaget som kan förbättras med hjälp av smarta assistenter.

Ett riktigt exempel där smartare assistans hjälper till är assisterad voice-picking i lager för att frigöra händerna för lagerpersonalen. Några steg längre tas av KitchenTime och deras robotiserade lager (Youtubes profil Matgeek, 15min).

3. Programvaror som bara loggar data räcker inte till

Dagarna då data matades in i applikationer för att sedan exporteras till pdf:er som underlag till att utläsa insikter är över. Idag förväntas applikationer innehålla analys- och intelligence program för att möjliggöra avläsning i realtid samt identifiera potentiella åtgärdsområden. Under 2018 kommer utvecklingen av business intelligence öppna upp möjligheterna för en CFO att utläsa dataströmmar ner i minsta detalj, förutse och planera för framtiden samt underlätta för beslutstagande med hjälp av tydlig data. I framtiden kommer vi se applikationer som till stor del är automatiserade, integrerar med andra system, tar data-baserade beslut samt visar detaljerad information i realtid.

Denna vecka (april 2018) fick Hässleholmspolisen sitt första larm från en bil – ja, bilen självt (rapporterat av Sveriges Radio).

4. Digital verklighet

Augmented reality (AR), virtual reality (VR) och the Internet of Things (IoT) skapar nya digitala miljöer att verka inom. 

Exempel från verkligheten:

Nya gränssnitt formas där användare kan ge sig in i en virtuell värld som stöds av digital intelligens i olika former. Den teknologiska utveckling som framkommer ur AR, VR och IoT påverkar företag internt, men även hur ett företag bör möta sina kunder. En CFO bör därför se över potentiella appliceringsområden för AR, VR och IoT, samt analysera hur det kan komma att påverka företaget i framtiden.

5. Global instabilitet

Den globala marknaden präglas av en hel del volatilitet och osäkerhet, i synnerhet på den politiska fronten. Företagsledare kan därför behöva förbereda sig för internationell instabilitet. Ett företag som är verksamt i flera länder bör genomföra en gedigen analys av handelsavtal samt utföra prediktioner om framtidens politiska, sociala och ekonomiska förhållanden. Business intelligence blir här en prioritet för en CFO då det kan appliceras för att skapa prediktiva algoritmer och verktyg som underlättar för den strategiska planeringen.

Den moderna CFO:n år 2018

Det är en spännande tid att vara en CFO just nu. Är du CFO bör du vara särskilt uppmärksam på trenderna som sker idag, och hur de kan komma att påverka din roll, samt ekonomiavdelningen i stort. 


GUIDE: Den moderna ekonomiavdelningen


IT-branschen

Dela

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+