Ta rätt beslut baserade på fakta med kraftfullt beslutsstöd

Bättre beslutsunderlag ger en enklare vardag. Med ett kraftfullt beslutsstöd kan du ta in flera olika datakällor, visualisera och analysera informationen samt dela dina insikter med kollegorna.

6 tips på hur du lyckas med ett beslutsstödsprojekt

Implementera stegvis...


...men planera för helheten. Att driftsätta den första versionen tidigt skapar engagemang i organisationen.

Ha lagom ambitionsnivå...


...då det är svårt att veta hur en effektiv lösning ser ut innan ni börjar använda systemstödet.

Involvera ledningen...


...som ofta är de som i slutändan kommer nyttja stödet av datan vid beslutsfattandet.

Tänk på visualiseringen...


...för genomtänkta grafer, diagram och färgval gör lösningen mer lättanvänd och skapar förtroende för informationen.

Börja enkelt...


...med ett område där behovet är tydligt men som inte är allt för komplext.

Testa, testa, testa...


...och testa, det är inte förän man börjar analysera som man börjar förstå!

Låt oss påvisa möjligheterna med er egna data

Genom att läsa in er egna data och visa på hur ni kan analysera er egna verksamhet kan vi hjälpa er förstå era möjligheter. Tillsammans genomför vi ett projekt där ni får möjlighet att utvärdera Qliks plattform hos er. Utveckling sker under några få dagar i nära samarbete tillsammans med er för att sedan låta er utvärdera lösningen på eget håll.

Kom igång på 5 minuter med Qlik Sense

Några kunder

3 vinster med ett beslutsstöd

Från översikt till detaljer


Ett nyckeltal kan snabbt ge ledningen en indikation på hur verksamheten går. Men varför går det som det går? Låt ditt beslutsstöd visa på orsaker och områden till nyckeltalens värden. Gå från nyckeltal till orsak - snabbt!

Utvärdera era investeringar


Vet ni egentligen effekten av era investeringar? Följ upp era beslut och mät dess lönsamhet och påverkan ner på verksamhetens olika avdelningar. Analysera inför beslut - följ upp i efterhand.

Business Discovery


Ett bra beslutsstöd hjälper dig att upptäcka delar i din verksamhet som inte går enligt plan – antingen för att sprida goda metoder vidare i organisationen eller för att åtgärda sämre prestationer. Lär känna din verksamhet.

Vi har gjort det förut

Bättre kontroll över komplex verksamhet för HAGS Läs hela texten här
Beslutsstöd ger Outnorth affärskritisk kunskap och ökad effektivitet Läs hela texten här

Våra verktyg

Qlik har de ledande verktygen för beslutsstöd på den svenska marknaden. Vi på Exsitec har över 10 års erfarenhet som Qlik-partner vilket är bland den längsta i branschen. I produkter från Qlik skapar vi lösningar med fokus på effekt, visualisering och användbarhet.

Med QlikView kan du enkelt läsa in data från alla dina system till ett och samma ställe för att via ett visuellt och lättanvänligt gränssnitt analysera din verksamhet. Skapa dig den insikt du behöver för att ta de rätta besluten i rätt tid.
Qlik Sense – beslutsstöd 2.0 med samma bakomliggande teknik som framgångsrika QlikView. I Qlik Sense är användbarheten i fokus och ger dig som användare större möjligheter att skapa nya visualiseringar för att analysera din verksamhet.
NPrinting öppnar möjligheten att få ut rätt information till rätt mottagare i rätt tid från din Qlik-lösning. Bygg, filtrera och modifiera rapporter baserat på mottagarens och avsändarens önskemål. Distribuera sedan rapporterna i valfritt format.

Med Effectplan som budgetverktyg blir det betydligt enklare att hantera din budget och prognos i QlikView-gränssnittet. I ett och samma verktyg kan du hantera både budgetprocessen samt planeringen och du får ett prognosverktyg för avancerade analyser.

Vi vägleder dig genom er data

Med lång erfarenhet inom beslutsstöd och stor verksamhetskännedom hjälper vi er mot faktabaserade beslut.

"Att möta nya verksamheter, förstå deras problem och sedan se en lösning växa fram är lika roligt varje gång. När man sen kan mäta nyttan och värdet av investeringen ser vi till att ni är mer än nöjda"

Per-Olov Jonsson, säljare
"Min roll är att hjälpa er skapa ett verktyg anpassat till er verksamhet, ge er kunskap för att själva kunna utforska och analysera er data samt guida er genom förädlande och vidareutveckling"

Lisa Gylemo, konsult
"Tillsammans skapar vi en unik lösning för att du ska kunna svara på dina verksamhetsfrågor. Med hjälp av vår tidigare erfarenhet kommer vi både stötta med förslag men också utmana dig på vägen mot målet"

Malin Örtengren, konsult

Hämta guiden till din inkorg:

Produktblad Qlik Sense – BI på ett enkelt sätt

Nästa generations Business Intelligence-plattform. Qlik Sense läser från alla dina system, är enkelt och snyggt samt är det BI-verktyg som ger dig lägst totalkostnad sett över tiden.

Hämta guiden till din inkorg:

Produktblad QlikView – utsedd av Gartner till bästa BI-plattform

Hämta guiden till din inkorg:

Total kontroll över tillverkningen med Qlik

Alla verksamheter har ett behov av att följa upp utfallet i sin produktion. Hos många av våra kunder finns dock endast en känsla av utfallet då affärssystemen ofta har en bristfällig uppföljning av för- och efterkalkyl. De flesta har en uppfattning om hur det går men mer sällan tar man beslut på fakta.

Fråga oss om beslutsstöd

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. Skriv gärna hur vi når dig på bästa sätt och om det är något särskilt du vill prata om.

*
*