Bloggat om Det nya affärssystemet

Användbarhet – En utmaning i och med molnet och flera it-system

, 8 mars, 2018

I en värld där vi strävar mot en effektivitet genom enkelhet uppstår lätt en motsättning vad avser användbarhet i och med molnbaserade tjänster och antal system som bara blir fler i verksamheterna. Företags data sprids och finns över flera källor och våra mobila enheter fylls med appar och funktioner. Hur många inloggningar hanterar du själv en vanlig vardag? Jag kallar detta Användbarhetsparadoxen. Mer information, snabbrörlighet och ökade krav på verksamheten –...

Läs mer

Beslutsstöd Business Intelligence Det nya affärssystemet Systemintegration

Vad är lagerhanteringssystem och WMS?

, 5 mars, 2018

Ett lagerhanteringssystem, på engelska Warehouse Management System som också förkortas WMS, används för att stödja de dagliga aktiviteterna inom ett lager, med fokus på lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Den primära uppgiften för ett lagerhanteringssystem är att överse vilka varor som finns i ett lager, stötta med plockning, samt ha koll på vart det finns någonstans – Ett system för lagerhantering. Effekterna av ett lagerhanteringssystem Genom ett centraliserat system...

Läs mer

Affärssystem Det nya affärssystemet

Årsinventering, skönt att den är över….för alltid?

, 22 februari, 2018

När jag besöker företag är det är inte ovanligt att höra från ekonomi-, lager- eller logistikchefer att deras företag lägger ett par hundratusen kronor på att genomföra en årsinventering. Kostnader för förberedelser, extra personal, övertid, (pizza 😉 ) etc summerar snabbt ihop till stora summor. När den fysiska inventeringen väl är genomförd så jobbar ekonomiavdelning vidare med att utreda differenserna som uppstått. Lageravdelningen försöker frenetiskt arbeta ikapp backloggen som uppstod...

Läs mer

Det nya affärssystemet Digitalisering Verksamhet