Bloggat om Elektronisk fakturahantering

Automation ger nytta – så lyckas du med elektronisk fakturahantering

, 14 november, 2017

Att fakturahanteringsprocessen är en utav de mest resurskrävande processerna på ekonomiavdelningen är ingen nyhet. Manuella processer har länge varit en belastning och inte minst sagt en dyr sådan. Ekonomistyrningsverket har tittat närmare på elektronisk fakturahantering och kommit med ett nytt lagkrav som säger att offentlig sektor endast skall godkänna e-fakturor från sina leverantörer från och med 2018 [Källa]. Detta efter att flera europeiska länder inför samma lag. Besparingen beräknas uppgå...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering – nu väntar ett paradigmskifte av teknik

, 15 september, 2017

I ett skiftande IT-landskap präglat av innovation och förändring har leverantörsfakturaprocessen blivit en förhållandevis mogen och genomarbetad process. Mer än 15 år har gått sedan de första systemen för fakturahantering lanserades i Norden, redan då var nordiska bolag i absoluta framkant och införskaffade tidigt dessa system. I samband med de senaste årens finansiella turbulens ser man en ökad acceleration i utveckling av stödfunktioner såsom ekonomi, IT, inköp och lönehantering. Var...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering