Bloggat om Verksamhet

Vad är en strategi?

, 26 mars, 2018

Strategi definierar planen för hur ett givet mål ska uppnås. Fokus ligger med andra ord på förhållandet mellan de resultat som man strävar efter och de resurser som finns tillgängliga. Strategi är ett brett begrepp som kan delas upp i två olika delar; företagsstrategi och konkurrensstrategi. Företagsstrategi – En företagsstrategi definierar marknaden som ett företaget kommer verka inom och vilka företag de kommer agera med. Ett företags mål och vision utgör...

Läs mer

Det nya affärssystemet Verksamhet

Digitaliseringsprojekt i 3 steg: Så här startar du

, 26 februari, 2018

Det här är det första blogginlägget i en serie om digitaliseringsprojekt som vi valt att kalla för Digitaliseringsprojekt i 3 steg. Vi delar upp digitaliseringsprojekt i tre steg. Hur du kommer igång, hur du får ut mest av varje utvecklingstimme och slutligen hur du får största möjliga värde ur din investering efter lanseringen. I det här blogginlägget reder vi ut hur du enklast startar ett digitaliseringsprojekt. Det kan vara svårt...

Läs mer

Aktuellt Digitalisering Digitalisering IT-branschen Mobilitet Tips Verksamhet

Årsinventering, skönt att den är över….för alltid?

, 22 februari, 2018

När jag besöker företag är det är inte ovanligt att höra från ekonomi-, lager- eller logistikchefer att deras företag lägger ett par hundratusen kronor på att genomföra en årsinventering. Kostnader för förberedelser, extra personal, övertid, (pizza 😉 ) etc summerar snabbt ihop till stora summor. När den fysiska inventeringen väl är genomförd så jobbar ekonomiavdelning vidare med att utreda differenserna som uppstått. Lageravdelningen försöker frenetiskt arbeta ikapp backloggen som uppstod...

Läs mer

Det nya affärssystemet Digitalisering Verksamhet