Elektronisk fakturahantering – nu väntar ett paradigmskifte av teknik

15 september, 2017

I ett skiftande IT-landskap präglat av innovation och förändring har leverantörsfakturaprocessen blivit en förhållandevis mogen och genomarbetad process. Mer än 15 år har gått sedan de första systemen för fakturahantering lanserades i Norden, redan då var nordiska bolag i absoluta framkant och införskaffade tidigt dessa system. I samband med de senaste årens finansiella turbulens ser man en ökad acceleration i utveckling av stödfunktioner såsom ekonomi, IT, inköp och lönehantering.

Var är vi nu?
Inom ekonomifunktionen har man de senaste 10 åren sett en ökad trend av centralisering och automatisering. I takt med denna utveckling väntar nu ett paradigmskifte av teknik då många ser över sina äldre system i syfte att effektivisera sin ekonomifunktion, speciellt transaktionsbaserade ekonomiprocesser. Dålig tillgänglighet, räntefakturor (effekt av skanningssvårigheter) och felbetalningar är bara delar av processen som gör hanteringen av leverantörsfakturor till en utav de mest resurskrävande processerna på ekonomiavdelningar.

Data från Hackett Group visar att skillnaden mellan de mest kostnadseffektiva företagen, de så kallade ”World-Class finance” och de genomsnittliga bolagen ser ut att öka för ekonomifunktion. Varför är detta anmärkningsvärt? Två skäl; för det första ser man ett ökande gap inom ekonomifunktion mellan de bästa och de genomsnittliga företagen, för det andra var skillnaden i kostnadseffektivitet redan 2011 dubbelt så stor mellan de bästa och genomsnittliga bolagen.

Vi förstår att elektronisk fakturahantering är ett diffust ämne, men oberoende av vilken anledning ni ser över era interna processer finns alltid möjligheter att förenkla vardagen genom rätt systemstöd i rätt tid. Den 21 september bjuder vi in till ett frukostseminarium i Stockholm där vi går igenom den nya generationens fakturahanteringssystem. Vi hjälper er att säkerställa att det elektroniska fakturaflödet i ert företag delvis är automatiserat och helt integrerat med ert affärssystem, i syfte att förenkla er vardag, stärka relationerna till era kunder och leverantörer samtidigt som ni gör stora besparingar.

Välkomna!

Läs mer och anmäl dig här!


Elektronisk fakturahantering

Dela

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+