Exsitec satsar i Skåne

1 december, 2017

Det är glädjande för företagen i Skåneregionen och oss skåningar på Exsitec att vi kraftigt kommer öka närvaron i Skåne. Det blir en allt viktigare region och vi tror på en ljusare framtid för företagen där med ökande tillväxt. Då är det fördelaktigt för både företagen och oss själva med en fullgod geografisk närvaro. Målet är att flerdubbla antalet medarbetare och skapa ett regionkontor i Malmö med ett komplett erbjudande. Därmed kommer lokala företag kunna få fullgod och snabbare hjälp med Exsitecs hela portfölj av verksamhetssystem.

Vi har redan på ett år fördubblat personalstyrkan och är nu sex personer på kontoret i Malmö, som är bas hela Skåneregionen. Inom ett till två år siktar vi på att vara omkring 15 medarbetare. Det är kul för oss skåningar på Exsitec men också bra för företagen i regionen, då man får en lokal aktör med expertis inom samtliga IT-stödjande verktyg som Exsitec erbjuder. Vår lokala närvaro minskar även avståndet och restiden till kunderna och detta hjälper att hålla nere resekostnader och korta ledtiderna. Några av våra lokala kunder är exempelvis välkända Espresso House; Ohlssons, ett framgångsrikt transportföretag som växer kraftigt; och Aereco, ett franskt företag som etablerade sig i Skåne för att minska kostnaderna.

Skåne har de senaste åren haft lägre tillväxt i genomsnitt än regionerna Stockholm och Göteborg. Optimismen ökar dock och några positiva faktorer för tillväxt är en urstark byggsektor och närheten till Köpenhamn och resten av Europa. I Malmö startades det åtta nya företag varje dag under 2016, och staden har aldrig haft så många förvärvsarbetare som nu. Så som vår kund Aereco och många andra företag upplever det, är det också billigare och enklare att etablera sig i Skåneregionen än i de andra storstadsregionerna.

Det är viktigt för Exsitec med en fullgod geografisk närvaro för att kunna erbjuda hela produktportföljen vilket hjälper kunderna i Skåne att bli mer effektiva och öka konkurrenskraften. Kundmarknaden i regionen efterfrågar också Exsitecs hela erbjudande. I Skåne är vi särskilt starka på och arbetar mycket med digitalisering, ett specialistområde med stor potential där Exsitec aktivt hjälper kunderna i digitaliseringsprocessen. Den heta skånska byggsektorn stödjer vi också genom att erbjuda hela entreprenadsystem – vårt samarbete med Nordiska Entreprenadsystem genom verktyget NEXT.

Vi har även lokal partnerrepresentation i regionen: Qlik, Visma och Erisma har samtliga lokala kontor här. Vi har ett nära samarbete och arbetar ofta tillsammans med dessa för att hjälpa kunder.

En ytterligare positiv faktor för vår satsning i regionen är att rekryteringsmöjligheterna är goda genom de erkända utbildningarna på Lunds Universitet och Malmö Högskola. Den sistnämnda blir också universitet från och med nästa år.

Jag och mina kollegor i Skåne ser med glädje fram emot denna tillväxtresa som Exsitec gör i regionen. Att lokala företag kommer att kunna få bättre hjälp och bli mer konkurrenskraftiga glädjer också alla skåningar.


Aktuellt

Dela

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+