Exsitecs blogg

Vad är digitalisering och varför bry sig?

, 20 april, 2018

Om vi kastar oss in på Wikipedia och söker på digitalisering får vi förklaringen att begreppet ursprungligen beskrev en konvertering från analog till digital. Helt enkelt processen att konvertera någon typ av information till ettor och nollor. Använder vi oss av engelskans digitalization så skickas vi vidare till digitization där vi får samma information. So far, so good. En modernisering av digitalisering-begreppet I takt med att digital information blivit allt...

Läs mer

Digitalisering

Teknisk skuld och hur det påverkar er digitalisering

, 19 april, 2018

De flesta som investerar i en verksamhetsstödjande IT-lösning gör det med förväntningar på en lång livslängd. Många upplever dock hur en applikation med tiden blir mer trögrörlig och svåranpassad, något som är problematiskt då verksamheten utvecklas och förändras – detta har att göra med teknisk skuld. Begreppet teknisk skuld? Begreppet teknisk skuld myntades av Ward Cunningham som är mest känd för att ha utvecklat den första wikin. Teknisk skuld är...

Läs mer

Digitalisering

Digitalisering är ibland inte så svårt som man tror

, 18 april, 2018

En diskussion som vi hamnar i ibland med våra kunder är att man vill få hela bilden klar för sig innan man börjar ta steg i en riktning även då man vet att riktningen är rätt. Det är svårt att argumentera med i sak. Men får man någonsin hela bilden klar för sig? Under tiden man ritar bilden kanske bilden ändras? Det kan bli som att inte hinna gå ut...

Läs mer

Affärssystem Aktuellt Business Intelligence Det nya affärssystemet Digitalisering Digitalisering IT-branschen

Reflektioner från en vecka i amerikansk detaljhandel

, 13 april, 2018

Jag har i skrivande stund precis kommit hem från en vecka i New York tillsammans med mina tonårsdöttrar. En icke försumbar andel av vår tid där tillbringades i olika sorters detaljhandel – främst konfektion – och eftersom detaljhandelns utmaningar varit ett återkommande tema i affärspressen det senaste året observerade och reflekterade jag en del. Som aktiesparare, digitaliserings-intressent och pappa till tre tonåringar är det också intressant att spegla trender och...

Läs mer

Aktuellt Digitalisering Digitalisering IT-branschen

5 trender som påverkar CFO:n under 2018

, 12 april, 2018

Ekonomiavdelningen är i ständig förändring, nu mer än någonsin, och mycket är tack vare den tekniska utvecklingen som sker. Det är en utveckling som troligtvis kommer medföra stora förändringar på ekonomiavdelningen inom de kommande åren. Mycket har vi redan sett börja ske. Nedan finns en lista på fem trender som förväntas ha en inverkan på ekonomiavdelningen under 2018. 1. Tjänster och återkommande intäkter Tjänsterelaterade inkomster kommer vara den primära inkomstkällan...

Läs mer

IT-branschen

Vad är elektronisk fakturahantering och vad ingår i begreppet?

, 11 april, 2018

Vill du öka produktiviteten och underlätta för ekonomiavdelningen? Kanske även minska på kostnaderna och det manuella arbetet? Då är elektronisk fakturahantering, EFH, en lösning. Ett väl fungerande, implementerat och underhållet elektroniskt fakturahanteringssystem frigör tid och möjliggör för prioritering av mer värdefulla åtaganden än att manuellt hantera fakturor. Dessutom leder det till ökad kontroll över företagets finansiella delar. De delar som ingår i flödet för fakturahantering är främst:  Import och skanning...

Läs mer

Cloud Digitalisering EFH Elektronisk fakturahantering

Vad är fakturaskanning? Varför behövs det?

, 6 april, 2018

Digitaliseringen av arbetsplatser fortsätter att växa och snart är pappersfakturor ett minne blott – detta har vi hört ganska länge nu. Dagarna då pappersamlingarna på kontoret ockuperade en yta motsvarande ett mindre lagervaruhus är förhoppningsvis över. Det finns värdefull information att hämta ur en faktura och med hjälp av fakturaskanning kan denna information hanteras på ett effektivt sätt – ofta i ett automatiserat fakturaflöde. Det är här som fakturaskanning kommer...

Läs mer

Digitalisering EFH Elektronisk fakturahantering

Projekt för digitalisering i 3 steg – Del 2: Få ut max av utvecklingstiden

, 5 april, 2018

Det här är det andra blogginlägget i en serie om digitaliseringsprojekt som vi valt att kalla för Projekt för digitalisering i 3 steg. Vi delar upp ett digitaliseringsprojekt i tre steg:  Hur du kommer igång  Hur du får ut mest av varje utvecklingstimme ..och slutligen hur du får största möjliga värde ur din investering efter lanseringen I det här blogginlägget reder vi ut hur du får ut maximalt värde ur...

Läs mer

Digitalisering

User stories skiftar fokus från dokumentation till diskussion i ditt projekt

, 3 april, 2018

Att ställa krav på ett nytt system är inte lätt – investeringen ska räknas hem genom effekterna av införandet samtidigt som funktionaliteten ska motsvara förväntningarna. User Stories är en utbredd metod för att beskriva kraven och förväntningarna som finns på ett system. Detta inlägg ska ge dig som på något sätt är involverad kring kravställning i ett projekt en grundläggande bild av vad en User Story är och varför de...

Läs mer

Digitalisering

Affärssystem i molnet

, 28 mars, 2018

Vid val av affärssystem är det viktigt att reflektera kring ens behov och finna ett affärssystem som matchar detta. Det blir problematisk om valet av affärssystem görs först, och sen behöva anpassa verksamheten därefter. Affärssystem i molnet har fått ett uppsving på senaste år och växt sig populära. Trots den moderna utvecklingen, betyder det inte nödvändigtvis att ett molnbaserat affärssystem lämpar sig för alla företag. Ett affärssystem i molnet tillåter...

Läs mer

Affärssystem Cloud Det nya affärssystemet

Vad är ett affärssystem?

, 27 mars, 2018

Ett affärssystem kan fylla många olika funktioner, och därmed även ta väldigt olika form beroende på dess implementation. Av denna anledning finns det även ett syfte att anpassa affärssystemet specifikt för företagstyp; tjänsteföretag eller handelsföretag. Affärssystem kallas ibland för ERP, som står för enterprise resource planning, ett begrepp som dock är minst lika brett som den svenska översättningen. På den mest grundläggande nivån används ett affärssystem för att integrera diverse...

Läs mer

Affärssystem

Visma.net med Exsitec – Fakturainkorgen [Film]

, 26 mars, 2018

En av Visma.nets många fördelar är möjligheterna till automatisering och förenkling av företags ekonomiprocesser. En stor vinst fås genom den smidiga hanteringen av leverantörsfakturor. Leverantörsfakturor i Visma.net kan fås in via Fakturainkorgen, som automatiskt föreslår åtgärder såsom att frisläppa eller skicka till attestflöde. Fakturorna kommer in via inskanningstjänst och eliminerar steget att manuellt föra in information från PDF-filer och pappersfakturor till ekonomisystemet. Visma.net kan t.o.m. uppdatera leverantörsinformation utifrån fakturadetaljerna, och...

Läs mer

Video Visma.net

Vad är en strategi?

, 26 mars, 2018

Strategi definierar planen för hur ett givet mål ska uppnås. Fokus ligger med andra ord på förhållandet mellan de resultat som man strävar efter och de resurser som finns tillgängliga. Strategi är ett brett begrepp som kan delas upp i två olika delar; företagsstrategi och konkurrensstrategi. Företagsstrategi – En företagsstrategi definierar marknaden som ett företaget kommer verka inom och vilka företag de kommer agera med. Ett företags mål och vision utgör...

Läs mer

Det nya affärssystemet Verksamhet

Att söka jobb #4 – Se jobbsökandet som matchmaking

, 23 mars, 2018

Med foten på andra sidan berättar vi, Ida Aasa, Vendela Nilsson och Lovisa Gustafsson, om våra erfarenheter och lärdomar från vårt jobbsökandet i en bloggserie på fyra delar. Nedan följer den sista delen, del 4 – Se jobbsökandet som matchmaking. Erfarenheter från arbetsintervjuer Efter att ha lagt ner en del tid och skickat ansökningar till intressanta arbetsgivare var det oerhört kul när jag fick första beskedet om att jag blivit...

Läs mer

Student

Arbetsordrar och verktyg för att digitalisera hanteringen av dessa

, 19 mars, 2018

I medier talas det nu varmt om digitalisering, automatisering och gärna också om hur svenska företag inte hänger med i svängen. Ibland kanske hela digitaliseringsbegreppet känns som något främmande och något som inte rör just oss. Men om försvunna arbetsordrar, obegripliga anteckningar eller material som aldrig faktureras känns bekant kan det vara värt att lägga en minut eller två på att läsa mer om ett begrepp som kan spara er...

Läs mer

Affärssystem Digitalisering

Trainee inom digitalisering på Exsitec – vad innebär det egentligen?

, 8 mars, 2018

Vad innebär digitalisering? Det kan vara en bra start på inlägget. Detta luddiga begrepp har hörts allt mer ofta de senaste åren, med rubriker som “Digitalisera eller dö” och ofta tillsammans med med ännu luddigare begrepp som digitisering, digifiering, och digital transformation. På Exsitec har vi valt att kalla ett av våra affärsområden för just digitalisering, trots svårigheterna kring att definiera begreppet. I och med att jag precis avslutat min tid...

Läs mer

Digitalisering Trainee

Användbarhet – En utmaning i och med molnet och flera it-system

, 8 mars, 2018

I en värld där vi strävar mot en effektivitet genom enkelhet uppstår lätt en motsättning vad avser användbarhet i och med molnbaserade tjänster och antal system som bara blir fler i verksamheterna. Företags data sprids och finns över flera källor och våra mobila enheter fylls med appar och funktioner. Hur många inloggningar hanterar du själv en vanlig vardag? Jag kallar detta Användbarhetsparadoxen. Mer information, snabbrörlighet och ökade krav på verksamheten –...

Läs mer

Beslutsstöd Business Intelligence Det nya affärssystemet Systemintegration

Vad är lagerstyrningssystem?

, 7 mars, 2018

Ett lagerstyrningssystem används för att fatta bättre beslut och investeringar gällande en leveranskedja. En viktig del är optimering av inköp. Ett lagerstyrningssystem används för analys, simulering samt optimering för att säkerställa att rätt produkter finns tillgängliga vid rätt tillfälle och på rätt plats för lägsta möjliga kostnad. Det handlar om att balansera alla delar av en leveranskedja för att optimera hela processen. De vanligaste förbättringarna man upplever med ett väl...

Läs mer

Lager och inköp

Vad är lagerhanteringssystem och WMS?

, 5 mars, 2018

Ett lagerhanteringssystem, på engelska Warehouse Management System som också förkortas WMS, används för att stödja de dagliga aktiviteterna inom ett lager, med fokus på lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Den primära uppgiften för ett lagerhanteringssystem är att överse vilka varor som finns i ett lager, stötta med plockning, samt ha koll på vart det finns någonstans – Ett system för lagerhantering. Effekterna av ett lagerhanteringssystem Genom ett centraliserat system...

Läs mer

Affärssystem Det nya affärssystemet

Digitaliseringsprojekt i 3 steg: Så här startar du

, 26 februari, 2018

Det här är det första blogginlägget i en serie om digitaliseringsprojekt som vi valt att kalla för Digitaliseringsprojekt i 3 steg. Vi delar upp digitaliseringsprojekt i tre steg. Hur du kommer igång, hur du får ut mest av varje utvecklingstimme och slutligen hur du får största möjliga värde ur din investering efter lanseringen. I det här blogginlägget reder vi ut hur du enklast startar ett digitaliseringsprojekt. Det kan vara svårt...

Läs mer

Aktuellt Digitalisering Digitalisering IT-branschen Mobilitet Tips Verksamhet

Årsinventering, skönt att den är över….för alltid?

, 22 februari, 2018

När jag besöker företag är det är inte ovanligt att höra från ekonomi-, lager- eller logistikchefer att deras företag lägger ett par hundratusen kronor på att genomföra en årsinventering. Kostnader för förberedelser, extra personal, övertid, (pizza 😉 ) etc summerar snabbt ihop till stora summor. När den fysiska inventeringen väl är genomförd så jobbar ekonomiavdelning vidare med att utreda differenserna som uppstått. Lageravdelningen försöker frenetiskt arbeta ikapp backloggen som uppstod...

Läs mer

Det nya affärssystemet Digitalisering Verksamhet

Är gamla affärssystem ett problem?

, 21 februari, 2018

Jag blev överraskad över denna statistiken som kom i en pressrelease från Visma igår och som plockades upp i en del branschmedia. Det handlar om hur bara fem procent av Sveriges företag med minst 25 anställa har ett affärssystem som är yngre än fem år, och att drygt 75% är äldre än 10 år. Det ser ut som man har ett ordentligt bra dataunderlag också, drygt 3600 av de ungefär...

Läs mer

Affärssystem Att byta affärssystem

Exsitec – en av Sveriges bästa arbetsgivare

, 13 februari, 2018

Jag intalar mig att det inte är helt lätt att hitta en arbetsplats där man trivs, utvecklas och mår bra. Eftersom jag, lite av en slump, hittade detta redan under slutskedet av min studietid så har jag däremot ingen egen erfarenhet att underbygga detta med. Det är också svårt för mig att sätta oss i relation till andra företag, eftersom Exsitec är det enda ställe jag arbetat på. Vad jag...

Läs mer

HR IT-branschen

Leverantörsfakturor – Kostar hanteringen av dem mer än nödvändigt?

, 6 februari, 2018

Själva hanteringen av fakturor och kanske framförallt leverantörsfakturor i sin verksamhet upplevs ofta inte spännande, värdeskapande eller framåtriktat. Några av orsakerna är följande: Det är monotont Lätt att göra fel pga mänskliga faktorn, medan förväntningarna är på 100 % korrekthet Ofta kommer fakturorna i stora volymer – Även kort hantering per faktura bygger upp stora tidstjuvar Dags att se över bäst före-datumet på hanteringen av leverantörsfakturor? Trots att det gått...

Läs mer

Digitalisering EFH Elektronisk fakturahantering