Exsitecs blogg

Traineehörnan – Premiärbloggat

, 2 september, 2013

Sedan några veckor tillbaka finns det på Exsitec fyra framtida stjärnkonsulter, vilka under de närmsta månaderna kommer att vara benämnda som traineer. Traineeprogrammet genomförs i samarbete med Visma och Exsitec som en investering i att forma framtida konsulter. Programmet kommer att löpa över fyra månader där teori varvas med praktik. Tanken är att vi traineer ska agera som affärssystemkonsulter med tyngd på Visma Business och därför kommer vi att i...

Läs mer

Affärssystem Student Trainee

Bidrag till expertpanelen hos IDG

, 20 augusti, 2013

Jag fick nyligen lite frågor kring affärssystem till IDG:s expertpanel som jag tycker kan vara värt att dela. Fråga 1. Hur många procent av kunderna, enligt din uppfattning, uppnår verkligen all den affärsnytta som varit målet med investeringen? Det beror på vilket tidsperspektiv man har. Många kunder har en orealistisk förväntan på hur snabbt man får ut effekterna sin verksamhet och givetvis har vi leverantörer också ett ansvar här. Tittar...

Läs mer

Affärssystem

Reflektion kring problematiska projekt

, 19 augusti, 2013

Har under sommaren varit inblandad i ett par utmanande affärssystem-projekt. Anledningen till projektproblem är som vanligt flera – krav som inte är tillräckligt entydiga – mjukvaror som inte fungerar och integrerar som dom skall – missuppfattningar i kommunikation – otillräcklig utbildning och testning… Det är bara att konstatera att det inte är konstruktivt att  skylla ifrån sig utan ett projekt med problem är ett misslyckande både hos leverantör och kund...

Läs mer

Affärssystem Support & Förvaltning Systemintegration

Top 5 – Erfarenheter och lärdomar av att sommarjobba som utvecklare på Exsitec

, 23 juli, 2013

Vi har i tidigare inlägg nämnt våra förväntningar på sommarjobbet och även några olika erfarenheter och lärdomar vi upplevt. I detta inlägg listas de viktigaste och mest givande av dessa. • Insikt i arbetet som IT-konsult I vårt första blogginlägg nämndes att jag (Eric) såg fram emot att få bättre insikt i en verksamhet som Exsitecs. Detta är något jag har fått och kommer att ha nytta av i framtiden....

Läs mer

Student

Jannes erfarenheter om förvaltning

, 20 juli, 2013

Jan Bogne är ansvarig för Exsitecs erbjudande kring systemförvaltning (Application Management). Med en bakgrund som systemutvecklingschef på Landstinget i Sörmland och som serviceledare mot SSAB och med många år inom Capgemini och Sogeti har han mycket erfarenhet av hur man sätter upp ett arbetssätt för att säkra värdet av sina IT-system. – Vi brukar prata om att det värdet vi tillför hos våra kunder kommer i tre delar – vi...

Läs mer

Support & Förvaltning Tips

Skillnaden mellan att studera och arbeta – en kort jämförelse

, 19 juli, 2013

Vi tänkte redogöra lite kort för några skillnader vi upplevt mellan att studera och att jobba. Nu har vi jobbat ganska kort tid – sex veckor -, men det gör också att vi har minnet av studierna ganska färskt i huvudet. Fokus och flera ämnen samtidigt När man studerar läser man ofta flera ämnen samtidigt. Det gör att det kan vara svårare att fokusera på ett ämne eller en uppgift....

Läs mer

Student

Vaadin – Några snabba fördelar och nackdelar

, 19 juli, 2013

I förra inlägget skrev vi lite kort om vår upplevelse av Java-ramverket Vaadin. Vi tänkte lista några snabba fördelar och nackdelar vi upplevt efter ytterligare en veckas programmering. Vaadin – Fördelar: Det går extremt fort att ta fram något demobart Mobilvänligt med Vaadin Touchkit Man skriver i ren Javakod (låg startsträcka för den javakunnige) Webbapplikationerna stöds i så gott som alla webbläsare – inklusive Internet Explorer Snabba svar i Vaadins...

Läs mer

Affärssystem

En månad med Vaadin

, 8 juli, 2013

Vi inleder nu vår femte vecka med Vaadin och vi börjar få en bra bild av ramverkets fördelar och nackdelar. Hittills har vi tagit fram en dashboard, som kan användas som informationstavla på någon allmän plats på ett kontor, och en tidsrapporteringsapplikation som integrerats med affärssystemet Visma Business. Just nu arbetar vi med att ta fram en mobilversion av tidsrapporteringsapplikationen med hjälp av Vaadin TouchKit. En fördel med Vaadin som...

Läs mer

Student

Student – och en sommar med Exsitec

, 29 juni, 2013

Vi är två studenter som har fått möjligheten att vara på Exsitec under sommaren. Båda är i slutet av våra utbildningar inom Industriell Ekonomi med datateknisk inrikting. Som student kan det vara svårt att veta vad man kan göra med sin utbildning. Vi kommer att skriva om vad vi gör och om våra toppar och dalar. Vilka vi är Eric Nu till sommaren avslutade jag mitt fjärde år på civilingenjörsutbildningen...

Läs mer

Student

Att tänka på när du väljer affärssystem

, 17 mars, 2013

Fredrik Lundell, affärsområdeschef på Exsitec, tipsar: Visionen under 1990-talet och tidiga 2000-talet var att ETT integrerat system från EN leverantör skulle ligga till grund för hela företagets verksamhet. Eftersom inget system är bra på allt och användare är kreativa när det gäller att lösa sina problem så leder ofta en för rigid syn på systemstödet till att man istället får en okontrollerad flora av verksamhetskritiska stödsystem, t.ex. i form av...

Läs mer

Affärssystem Tips

Stötta säljprocessen, följ upp och gör det enkelt för användaren

, 23 februari, 2013

Johan Kallblad, VD på Exsitec, tipsar: När företag skall välja CRM-system, alltså system som stöttar i affärsprocessen och i interaktion med företagets kunder, är det vanligt att man fastnar i systemfrågor och utvärderingar av funktionalitet och teknik. Det första man skall ha klart för sig är att ett effektivt CRM-stöd i huvudsak är ett verksamhetsprojekt. Vi träffar ofta företag som har erfarenheter från misslyckade införanden av CRM och ofta pratar...

Läs mer

Affärssystem CRM Tips

Automatisera och jämför över tid

, 10 januari, 2013

Anna Gustafsson, ekonomichef på Exsitec, tipsar: Ekonomisk rapportering måste alltid utgå från verksamhetens strategi och stödja bolagets strävan att uppnå målen. Därför är det rimligt att som utgångspunkt ha styrelse och ledning samt koppla rapportering till strategidokument. Utifrån detta kan nyckeltal (KPIer), som stödjer möjligheten för verksamheten att uppnå målen, fastställas. Alltför oftast skapas rapportering istället utifrån ett behov av ”ordning och reda” och ibland självständigt från den operativa verksamheten....

Läs mer

Affärssystem Ekonomisk rapportering Tips

Visualisering i QlikView

, 8 november, 2012

Visualisering i QlikView handlar mycket om att välja rätt diagram till rätt information och samtidigt se till att grunddata tydligt presenteras, där användaren ges möjligheten att fokusera på rätt saker. Det finns många olika varianter på visualiseringsobjekt, och om informationen och verktyget tillåter kan en bra blandning av diagram, tabeller och textfält ge en mer användbar lösning. Diagram kan hjälpa till att ge snabba indikationer, tabeller ger ofta tydliga presentationer...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering

Bakgrunder och bilder

, 23 oktober, 2012

En helt vit bakgrund är det vanligaste valet när man skapar en visualisering och vill man frångå detta finns det några saker man bör tänka på. Starka och utmärkande färger ska, som vi tidigare berättat, användas på det data som ska analyseras och inte på omkringliggande objekt. Trots detta kan en livligare bakgrund skapa en trevlig dynamik som ger betraktaren en bättre upplevelse. I dag blir det mer och mer...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering

Hur färg påverkar information

, 6 september, 2012

Färg i grafiska presentationer ska alltid ha en mening. Utöver toner av gråskala bör färg endast användas som ett tillägg som styr och hjälper användaren genom visualiseringen. Om färg används på ett tydligt sätt kan det bidra med mycket, men det bör samtidigt användas med försiktighet. Kombinationer av för många eller för starka färger förvirrar och det man vill åstadkomma med visualiseringen kan lätt försvinna.   En bra grundprincip är...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering

Varför placering är viktigt

, 17 augusti, 2012

Merparten program och webbplatser har menyval placerade högst upp och/eller till vänster av arbetsytan. Exempelvis menyerna i Officepaketet och på Facebook, undantag är aktivitetsfältet/menyraden i både Windows och iOS. I västvärlden läser man uppifrån och ner, från vänster till höger viket medför att man alltid först söker sig till vänstra övre hörnet av en arbetsyta. Det allra viktigaste bör därför placeras i den första kvadranten. Om man skulle vilja frångå...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering

Att urskilja objekt

, 31 maj, 2012

Det finns ofta flera syften med att presentera information, ibland är man intresserad av alla detaljer och ibland informationen på en övergripande nivå. Oftast vill man dock öka förståelsen och hitta samband, för att kunna analysera och dra korrekta slutsatser. Ibland kan information kännas överväldigande, då kan det hjälpa med en strukturerad presentation som får betraktaren att uppmärksamma ”rätt” information. Nedan presenteras medelvärdet av antal bokade besök per veckodag för...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering