Exsitecs blogg

Bakgrunder och bilder

, 23 oktober, 2012

En helt vit bakgrund är det vanligaste valet när man skapar en visualisering och vill man frångå detta finns det några saker man bör tänka på. Starka och utmärkande färger ska, som vi tidigare berättat, användas på det data som ska analyseras och inte på omkringliggande objekt. Trots detta kan en livligare bakgrund skapa en trevlig dynamik som ger betraktaren en bättre upplevelse. I dag blir det mer och mer...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering

Hur färg påverkar information

, 6 september, 2012

Färg i grafiska presentationer ska alltid ha en mening. Utöver toner av gråskala bör färg endast användas som ett tillägg som styr och hjälper användaren genom visualiseringen. Om färg används på ett tydligt sätt kan det bidra med mycket, men det bör samtidigt användas med försiktighet. Kombinationer av för många eller för starka färger förvirrar och det man vill åstadkomma med visualiseringen kan lätt försvinna.   En bra grundprincip är...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering

Varför placering är viktigt

, 17 augusti, 2012

Merparten program och webbplatser har menyval placerade högst upp och/eller till vänster av arbetsytan. Exempelvis menyerna i Officepaketet och på Facebook, undantag är aktivitetsfältet/menyraden i både Windows och iOS. I västvärlden läser man uppifrån och ner, från vänster till höger viket medför att man alltid först söker sig till vänstra övre hörnet av en arbetsyta. Det allra viktigaste bör därför placeras i den första kvadranten. Om man skulle vilja frångå...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering

Att urskilja objekt

, 31 maj, 2012

Det finns ofta flera syften med att presentera information, ibland är man intresserad av alla detaljer och ibland informationen på en övergripande nivå. Oftast vill man dock öka förståelsen och hitta samband, för att kunna analysera och dra korrekta slutsatser. Ibland kan information kännas överväldigande, då kan det hjälpa med en strukturerad presentation som får betraktaren att uppmärksamma ”rätt” information. Nedan presenteras medelvärdet av antal bokade besök per veckodag för...

Läs mer

Beslutsstöd Tips Visualisering