Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

10 BI-trender 2020: Bara analys räcker inte längre

10 BI-trender 2020: Bara analys räcker inte längre

Välkommen till ett nytt år och ett nytt decennium! Nu undrar alla såklart vad den närmaste tiden har att bjuda på inom BI-området. Dan Sommer, Senior Director, Global Market Intelligence Lead på Qlik, listar top 10 trender inom BI år 2020.

År 2020, året då världen blir alltmer fragmenterad och polariserad och vi hamnar djupare ner i det fack vi befinner oss i. Då vi lever i våra, av algoritmer skapade, begränsade världsbilder i sociala medier. Året då våra perspektiv begränsas alltmer och det är lätt missa helhetsbilden. Året då vi har alla möjligheter att analysera vår data, men…

Med bakgrund i denna alltmer fragmenterade värld menar Dan att bara analys av din data inte längre räcker till. Analys innebär att gå in djupt i detaljerna i enskilda delar av din verksamhet och baserat på data göra insikter på denna mikro-nivå. Men analys har sina begränsningar, till exempel om analysområdet är nytt, datasetet är otillräckligt eller omständigheterna inte blev som du förväntat.

Dan menar att nyckel till framgång är analys och syntes tillsammans. Nu behöver du lägga samman de separata elementen till en helhetsbild och se relationerna dem emellan och koppla det till vad som pågår i din omvärld. Du behöver lyfta blicken från analysernas mikro-insikter och även anta ett makroperspektiv, och ta analysen till en strategisk nivå. Dan kallar det för att “lägga data-mosaik” - Att låta de små delarna tillsammans skapa en större bild. Det kommer att vara de verksamheter som lyckas med detta som blir mest framgångsrika.

Passa på att ta en stund att fundera: Vad innebär det här för dig och din organisation?

De trender Dan Sommer ser för 2020 är just fenomen och metoder som hjälper till att lägga data-mosaiken och som underlättar kombinationen Analys+Syntes.


Top 10 BI-trender vi kommer se under 2020

  1. Att arbeta i realtid har blivit uppnåeligt och till och med mainstream. Data förväntas finnas på rätt ställe i rätt tid, i realtid, och nya tekniska steg underlättar detta.
  2. Wide Data istället för Big Data. Nu när det inte längre finns utrymmesbegränsningar för “Big Data” är istället Wide Data det heta ämnet. Det handlar fortfarande om mycket data, men nu distribuerad, fragmenterad och varierad.
  3. Grafanalys och associationsteknologi växer i populäritet och kör om SQL. De är effektivare på att synliggöra relationer i dataset i vårt fragmenterade landskap. Något som relationsbaserad data, där relationerna är förbestämda, är mindre bra på.
  4. DataOps: Här hämtas inspiration från DevOps för effektivisering och automatisering av själva hanteringen av data. Möjligheterna till self service är idag en självklarhet, och nu kopplas det samman med datahantering för agilitet i hela informationskedjan.
  5. Metadata är bindväven mellan analys och syntes, och aktiva Metadata-kataloger i kombination med maskininlärning samlar och analyserar metadata.
  6. Datakunskap som service. Datakunskap, eller “Data Literacy”, kallas förmågan att hantera och förstå sin verksamhets data. År 2020 tillhandahåller leverantörer, förutom själva analysverktygen, även tjänster inom just datakunskap.
  7. Nya typer av interaktioner med ditt BI-system. Tekniska framsteg gör att vi kan interagera med systemen och utföra sökningar på nya sätt; med rösten, med ögonen eller kanske till och med med tanken.
  8. Etik och ansvarsfull hantering av data får allt större fokus i organisationer och corporate responsibility får en bredare betydelse. Dels för följa nya regelverk (t.ex. GDPR), men också för att behålla kundernas förtroende. Man pratar om hållbar kapitalism och att företag behöver fokusera på både lönsamhet och mening.
  9. Shazama” din data! Metaforen “shazama” har utvecklats från musik till att även kunna få reda på mer om t.ex. klädesplagg, växter och djur genom att helt enkelt ta en bild på dem. Här blir BI-systemen bättre på att fingerprinta data, hitta avvikelser, undersöka datakvaliten och föreslå insikter och kompletterande data att analysera, innan du ens hunnit skapat en dashboard.
  10. Självständighet hellre än stack. Många stackföretag är intresserade av att samla all din data på ett ställe genom att även erbjuda BI-verktyg. Qlik rekommenderar istället en hybrid eller multi-cloud lösning, med motiveringen att ens data är för viktig för att tillhöra bara ett företag. Dessutom är det svårt att bygga sin data-mosaik utan ett självständigt analysverktyg. Och visst finns det alltid en hake med att erbjuda “gratis” BI-verktyg? “There is no such thing as a free lunch”.

 

Ha ett trevligt 2020 och lycka till med din data-mosaik!

Till guiden

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering