Evelina Rosenlöf
Evelina Rosenlöf
kontakta mig

Expert på Visma.net

3 fördelar med automatiska betalningar i Visma.net

Med Visma.net AutoPay kan du eliminera manuella steg för att skicka och ta emot elektroniska betalningar och kontoutdrag.

Visma.net AutoPay ger dig ett effektiviserat flöde där in- och utbetalningar kan skötas direkt i ditt affärssystem. Med integrationen mellan Visma.net och Visma.net AutoPay kommer ditt företag minska tiden ni lägger på att administrera och skapa betalningar!

De största fördelarna med elektronisk betalning via AutoPay

  1. Tidsbesparing; manuella steg med bankfiler ersätts av ett automatiserat arbetsflöde som sker i bakgrunden
  2. Automatik; Affärssystemet uppdateras helt automatiskt, precis som matchning av fakturor och kundbetalningar
  3. Säkerhet; Granska alla utgående betalningar direkt i affärssystem för full kontroll i realtid

Vad mer erbjuder Visma.net AutoPay?  

  • Visma.net Autopay hanterar automatiskt in- och utbetalningar till och från affärssystemet Visma.net
  • Elektronisk kontoutdrag; Kundfakturor matchas, leverantörsbetalningar återrapporteras och du kan fokusera på att hantera övriga banktransaktioner
  • Effektiva bankavstämningar med aktuell status på kassaflödet och de senaste siffrorna i realtid
  • Säker betalningshantering där ni bestämmer vem som kan godkänna betalningar och om tvåstegsauktorisering skall krävas
  • Möjlighet att sätta upp parametrar för utbetalningar och få notiser om avvikelser

Läs mer om visma.net

Kontakta skribenten
Evelina Rosenlöf
Evelina Rosenlöf

Expert på Visma.net