Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

8 oväntade fördelar med att använda Medius AP Automation

8 oväntade fördelar med att använda Medius AP Automation

Genom Medius AP Automation får ni ett system som till hög grad kan automatisera hanteringen av leverantörsfakturor. Resultatet betyder mindre manuellt arbete och ofta en stor kostnadsbesparing.  Utöver ett effektivare flöde finns det ytterligare fördelar med Medius AP Automation. Dessa har vi samlat nedan.

1. Digitaliserat

Allt är digitaliserat och sökbart inne i Medius AP Automation. Inga fakturor kommer försvinna och ni slipper ha ett pappersarkiv med pärmar dit ni tvingas gå och leta efter fakturor.

2. Överblick

Ni får statistik och överblick från vilka leverantörer ni köper vad. Det kan vara vid stor hjälp om ni önskar ta fram tex en spendanalys.

3. Kontroll

Om ni jobbar med kassarabatter så får ni automatisk kontroll så att dessa utnyttjas, och kan identifiera varför en faktura tagit längre tid än önskvärt att hantera om kassarabatten uteblivit.

4. Rapporter

Vid en revision kan Medius AP Automation automatisk skapa rapporter ni kan ge till revisorerna. Ni behöver inte leta i pärmar för att kunna besvara frågor.

5. Reglemente

Efterlevnad av attestreglemente kommer per automatik eftersom fakturorna aldrig hamnar hos fel person. Detta hjälper även till vid frågor under en revision.

6. Notiser

Används avtalsmodulen i Medius AP Automation kan man få notiser när avtal är på väg att löpa ut, samtidigt som fakturor automatiskt kan matchas mot ett avtal.

7. Molntjänst

Ni behöver inte vara på kontoret för att attestera fakturor. Medius AP Automation är en molntjänst vilket gör det möjligt att attestera varifrån som helst - även i mobilen.

8. Kvalitetssäkring

Ni får en överblick över alla fakturor i flödet och hos vem de är. Även kvalitetsbrist kommer upptäckas och kan hanteras.


Läs mer: 9 tips till dig som ska införa Medius AP Automation

Guide: 6 steg för att identifiera rätt system för hantering av er  leverantörsfakturor.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering