Peter Skoglund
Peter Skoglund
kontakta mig

Användbarhet – En utmaning i och med molnet och flera it-system

I en värld där vi strävar mot en effektivitet genom enkelhet uppstår lätt en motsättning vad avser användbarhet i och med molnbaserade tjänster och antal system som bara blir fler i verksamheterna. Företags data sprids och finns över flera källor och våra mobila enheter fylls med appar och funktioner.
Hur många inloggningar hanterar du själv en vanlig vardag?
Jag kallar detta Användbarhetsparadoxen.

Mer information, snabbrörlighet och ökade krav på verksamheten – även kring användbarhet

Snabbare förändring och ständigt ökande informationsflöde kräver fler mindre system som hanterar färre funktioner och enklare kan bytas ut när verksamhetens behov förändras. Enkelheten i varje system och tjänst uppfyller ofta de krav som användaren ställer på enkelhet och effektivitet, men det hjälper inte när vår arbetsmiljö blir mer splittrad över fler mindre tjänster.

Utmaningen för att användaren skall fortsätta att uppleva alla dessa system, informationsflöden och inloggningar som hanterbart är att det finns stöd runt om dessa system och tjänster för att bibehålla enkelheten. 

Hur hanterar vi frågan kring användbarhet?

Bland annat måste det finnas stöd för behörighetshantering och ett stöd för att driva processautomatisering över flera plattformar. Detta både för att användaren inte ska behöva hantera olika inloggningar till olika tjänster, och för att de som administrerar behörigheter enkelt skall kunna upprätthålla säkerheten och ge access till rätt tjänster. Integrationer, antingen med lagring av data eller via direktuppslag, för att tillhandahålla information som användaren behöver på rätt ställe. Dessutom krävs analys- och visualiseringsverktyg för att kunna få tillgång till den av företaget genererade information på enkelt och överskådligt sätt.
Självklart är det också viktigt att företaget har en god bild även hur allt detta hänger ihop och stöttande processer för att dels underhålla, förvalta och drifta denna miljö som växer i komplexitet, men även för att lägga till, ta bort eller ersätta komponenter i företagets IT-ekosystem.
Vi på Exsitec levererar inte bara ett urval av marknadsledande komponenter som krävs för att driva företagets dagliga verksamhet, vi tillhandahåller även tjänster kring analys av övergripande IT processer och hjälp med att ta fram behov och strategier för effektivitet och framtid.
Kontakta gärna mig eller mina kollegor så berättar vi mer.

Kontakta skribenten
Peter Skoglund
Peter Skoglund