Kontakt
Lars Hellgren
Lars Hellgren
kontakta mig

Är moderna affärsverktyg en generationsfråga?

I “dessa tider” när tekniken utvecklas fort och allt ska vara webb/cloud, är det lätt att tänka att de som har lättast att ta emot och anamma de nya tjänsterna är “Generation Y”, dvs de som är födda 1980 och framåt. Men jag, som har några år på nacken och satt upp ett antal affärssystem under mina 25 år i branschen, har en annan uppfattning.

Jag menar att nyfikenhet samt förändringsbenägenhet är det som är framgångsfaktorn vid ett systembyte och en förutsättning för att ett modernt arbetssätt ska lyckas.

Jag tycker ofta att åldern har mindre betydelse när man träffar en anställd hos en kund som har just den här egenskapen eller läggningen. Detta tillsammans med en lång erfarenhet som den äldre generationen ofta har, ser jag som en väldigt lyckad utgångspunkt vid ett modernt systembyte.

Med det sagt vill jag mena att konstellationen Generation Y och moderna affärssystem, såsom Visma.net, inte alls behöver vara den mest lyckade, utan istället lyfta fram personliga egenskaper som den starkaste nyckeln till en framgångsrik digital transformation. 

Arbetar ni med moderna verktyg eller är ni fast i gamla rutiner? Inspireras vidare bland våra artiklar eller kontakta oss så berättar vi gärna hur ni moderniserar er IT-miljö.

Kontakta skribenten
Lars Hellgren
Lars Hellgren