Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson
kontakta mig

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.

Att hinna med förändringen till det digitala

Teknologins snabba svängar medför behovet att kunna ta snabba beslut, anpassade till de förändringar som sker på marknaden. Ett agilt förhållningssätt är nyckeln vad gäller digital förändring. Att anpassa företaget till det digitala innebär en förändring i ledningsstruktur, arbetssätt och attityd. Förändringar som även måste integreras in i företagskulturen. Själva nyttan av digitalisering blir först värdefull när medarbetare, samt kunder får användande för den.

Vad innebär en digital förändring?

En digital förändring är mer än bara själva pådrivandet av den teknologiska utvecklingen. Kundernas användning, förståelse och värde av den digitala förändringen är det som bör stå som slutmål. Eftersom det digitala är i ständig förändring, och utvecklas i en brådskande takt handlar det dessutom om att ha ett slutmål som är flexibelt och anpassningsbart.

En digital förändring, eller digital transformation som det även kallas, är för många ett trendigt begrepp som gärna framhävs inom företag. Vi definierar digital förändring som användandet av teknologi för att radikalt förändra verksamheten. Det är dock inte alltid så lätt att lyckas med; enligt Forbes misslyckas dryga 80 procent av företag som ger sig på en digital transformation.

Vad krävs för att lyckas med digital förändring?

Enligt Accenture och MIT leder en digital mogenhet till en 26 procentig ökning i lönsamhet, 9 procent ökning tillväxt samt 9 procent högre marknadsvärderingar. Med andra ord finns det anledning att möta digitaliseringen och anpassa sig därefter. Nedan följer ett antal punkter som bör följas för att lyckas med en digital förändring:

  1. Var beredd att förändra beteende - Alla nödvändiga beståndsdelar kan finnas på plats, men utan en vilja och förståelse för att beteendet kommer kräva en anpassning kommer transformationen med största sannolikhet att misslyckas.
  2. Digitalt ledarskap -  Ledare måste vara aktiva och stå bakom förändringen annars kommer den aldrig ta fart. Kommunicera ut till medarbetare vad förändringen innebär för dem.
  3. Våga - Utan att ta ett steg in i den digitala framtiden kommer ni som företag halka efter - fort. Idag gäller det att ständigt reflektera över framtiden och förbättringar. En oväntad, okänd konkurrent kan ta över på nolltid.
  4. Anpassa strategin - Affärsstrategin måste anpassas efter den digitala världen om verksamheten ska följa en hållbar utveckling.
  5. Lär dig av andra - Se dig omkring efter vad andra företag har gjort och ta vara på lärdomarna därifrån. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet.

Ta tag i er digitala transformation redan idag. Kontakta oss för att få svar på hur ni kommer igång med er digitala förändring.

Kontakta skribenten
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.