Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Attestera på språng

Attestera på språng

Att lägga tid på hantering av fakturor är knappast något man vill prioritera. Men oklara fakturor, krångliga processer och manuellt arbete gör att det kan kräva en hel del timmar. Det finns fortfarande många företag som i onödan lägger stora mängder resurser på fakturahantering, trots att det finns lösningar för att minimera tiden det krävs.

Attestera enkelt med ett system för fakturahantering

Med hjälp av ett fakturahanteringssystem går det enkelt att minimera den tid som läggs på fakturor. Följande kan uppnås:

  • Minimering i tiden som läggs på manuella arbetsuppgifter
  • Kontroll över företagets utgifter
  • Snabbare betalning till leverantörer och därmed en förbättrad relation till dem
  • Smidigare intern hantering av fakturor

Attestera automatiskt - spara tid

Processen gällande kontering, distribuering och godkännande av fakturor kan alla automatiseras. Omfattningen av automatiseringsprocessen kan anpassas utefter behov inom företaget. Med hjälp av ett matchningsprogram kan majoriteten av alla orderbaserade fakturor helt och hållet automatiseras. Resultatet av det hela blir givetvis att en hel del tid sparas som istället kan allokeras åt andra håll.

Hur kan man attestera fakturor på språng?

Det finns molnbaserade lösningar för fakturahantering vilket möjliggör för att attestera fakturor varsomhelst, närsomhelst och i valfri enhet. Denna mobila lösning gör att godkännandeprocessen tar kortare tid samt att leverantörer alltid kan få betalt i tid.

Det finns fler vardagliga processer som är enkla att effektivisera och digitalisera med rätt verktyg redan idag. Läs mer här eller boka ett inspirationsmöte där vi kan hjälpa er hitta era effektiviseringsmöjligheter.

Kontakta skribenten
Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering