Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Automation ger nytta - så lyckas du med elektronisk fakturahantering

Automation ger nytta - så lyckas du med elektronisk fakturahantering

Att fakturahanteringsprocessen är en utav de mest resurskrävande processerna på ekonomiavdelningen är ingen nyhet. Manuella processer har länge varit en belastning och inte minst sagt en dyr sådan. Ekonomistyrningsverket har tittat närmare på elektronisk fakturahantering och kommit med ett nytt lagkrav som säger att offentlig sektor endast skall godkänna e-fakturor från sina leverantörer från och med 2018 [Källa]. Detta efter att flera europeiska länder inför samma lag. Besparingen beräknas uppgå till 700 miljoner kr per år. Trenden är tydlig och fler och fler företag ser besparingspotentialen i elektronisk fakturahantering. I en undersökning av Koch, Bilentis Report och OECD visade det sig att antalet pappersfakturor processade per timme var nio stycken jämfört mot e-faktura där antalet landade på hissande 93 stycken. Men hur kommer det sig att många fortfarande sitter fast i manuella processer?

Elektronisk Fakturahantering (EFH) i praktiken

När vi är ute och pratar med kunder bottnar vi ofta i att elektronisk fakturahantering är ett något diffust ämne, för vad är skillnaden på E-faktura, SVE-faktura, XML-faktura, PDF-faktura och EDI-faktura? En PDF-faktura blir väl en pappersfaktura vid utskrift? Är inte en EDI-faktura en E-faktura? I vilken grad kan vi automatisera scanningen? På vilka sätt kan vi matcha fakturor mot en förväntad kostnad? När anses fakturahanteringen vara elektronisk? Är det någon skillnad på elektronisk fakturahantering och en automatiserad fakturahanteringsprocess? Förvirringen är ett faktum.

Elektronisk fakturahantering har under de senaste åren genomgått ett epokskifte där den nya generationens fakturahanteringssystem inte bara digitaliserar faktura- och attestflödet, utan även automatiserar. Oberoende av vilken anledning ni ser över era interna processer finns alltid möjligheter att förenkla vardagen genom rätt systemstöd i rätt tid.

Läs vårt senaste inlägg om elektronisk fakturahantering i supply chain 

 

Du kan även ladda hem vår guide för mer information om elektronisk fakturahantering. 

Läs vår guide för fakturahantering

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering