Per Klingberg
Per Klingberg
kontakta mig

Best of breed - När en pusselbit blir gammal

Ett enda system garanterar inte en helhetslösning

Det finns de verktyg och system som är tänkta att tillgodose samtliga behov ett företag har. Faktum är att det var det vanligaste sättet att se på de första verktygen som kom inom IT.

Men i och med nya digitala trender och ankomsten av allt mer molnbaserade lösningar har detta förändrats. Att ha lösningen i “molnet” blir i dag allt vanligare än att installera en “on premise-lösning” som ska göra jobbet i 20 år framöver, och det har sina fördelar.

Inte bara är dagens digitala verktyg lättare att installera och underhålla, de blir också allt mer specialiserade och uppdateras ständigt. Detta har gjort att nya lösningsvarianter för specifika delar av leverantörskedjan börjar dyka upp på marknaden.

Dock är det så att trots att vissa bitar kring supply chain är understödda av ett IT-verktyg, finns fortfarande delar som inte är optimerade med digitala verktyg. Det innebär att leverantörskedjan som en helhet inte optimeras på den nivå som idag är möjlig. Samtidigt finns det ofta en kunskap bland lager- och logistikansvariga kring deras egna flaskhalsar och de största utmaningarna inom sin organisation. Det är därför viktigt att diskutera dessa bitar då de verkligen kan hjälpa helheten i hela leverantörskedjan.

Kombinera ledande verktyg och byt enkelt ut puzzelbiten när nya möjligheter ges

På det här sättet har alla logistik- och lageransvariga en möjlighet att hela tiden hålla sin kedja uppdaterad för att följa den digitala utvecklingen och kundernas förväntningar.

Idag kan olika verktyg enkelt integreras till en helhetslösning vilket gör att varje moment är specialiserat för just den biten i processen. Blir sedan en av dessa pusselbitar utdaterade, eller kanske helt enkelt bara överpresterade av nyare lösningar, går det enkelt att uppdatera den molnbaserade lösningen eller integrera en annan pusselbit. Detta gör att vi hela tiden kan arbeta med vår leverantörskedja och hålla den i bästa möjliga form.

 

New call-to-action

Kontakta skribenten
Per Klingberg
Per Klingberg