Kontakt
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson
kontakta mig

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.

Byter de bästa jobb på grund av meningslösa arbetsuppgifter?

Rekrytering kostar både tid och pengar, och är därför ett område företag kan arbeta med för att spara in resurser. Det handlar inte bara om att rekrytera rätt från början, utan även att arbeta aktivt för att behålla personal kvar inom företaget. Att få medarbetare att trivas och stanna kvar kan vara en utmaning för många, speciellt för företag som är verksamma på konkurrensutsatta marknader. Kampen om den bästa personalen kan bli avgörande för hur väl ett företag presterar. Frågan blir då: hur ska man som företag arbeta för att få personalen att stanna?
 

Faktorer som får personalen att stanna

En given fördom är såklart att lönen är det som avgör huruvida en person väljer att stanna, men i själva verket är det andra faktorer som visar sig ha större påverkan. En undersökning* påvisar ett antal faktorer som avgör sannolikheten för huruvida en medarbetare väljer att stanna eller lämna.


Faktorer som till stor sannolikhet påverkar den anställda att lämna är följande:

 • Tankar om att söka ett nytt jobb
 • Andra jobberbjudanden
 • Frånvaro
 • Stress
 • Utmattning
 • Problematik i att få lösa balansen mellan jobb och fritid
 • Upplevelsen att arbetsgivaren bryter mot anställningsrelationen, med andra ord handlar det om ett upplevt psykologiskt kontraktsbrott

Utöver detta finns det ett antal punkter som istället minimerar risken att en anställd lämnar arbetsplatsen. Dessa är:

 • Uppskattning för saker som är indirekt kopplat till anställningen, såsom karriär eller livet i stort
 • Kapacitetet från arbetsgivaren att hantera höga krav
 • En stark vilja att göra karriär
 • Tillhörighet till organisationen och jobbet
 • Nöjdhet med jobbet
 • Kompensation kopplat till prestation - utöver själva lönen

Ett moment 22 kan ibland uppstå när det kommer till ambitiösa och talangfulla medarbetare. Eftersom de är skickliga kommer de prestera väl på jobbet och bidra till företagets verksamhet på ett positivt sätt. Men ambitionen hos dessa är också det som får dem att lämna en arbetsplats. En viss problematik uppstår därför i att locka till sig de mest högpresterande och även få dem att stanna en längre tid.


Minska mängden meningslösa arbetsuppgifter

Att arbetet känns meningsfullt är den faktor som har starkast samband till huruvida en individ är nöjd på jobbet. Det finns därför stor anledning att arbeta särskilt med just detta. Ett sätt att eliminera en hel del meningslösa uppgifter är genom att införa systemstöd som automatiserar monotont arbete. En arbetsplats med moderna verktyg som låter medarbetarna lägga tid på mer utvecklande och utmanande uppgifter ger nöjda individer.

Avslutningsvis är det smart att göra ett gott intryck på det medarbetare som valt att lämna, och bevara kontakten med dem. Värdefull kompetens kanske lämnar, men det betyder inte att de inte kan återvända, dessutom då med utökad erfarenhet.

GUIDE: Den moderna ekonomiavdelningen

Källor: *Surveying the forest: A meta‐analysis, moderator investigation, and future‐oriented discussion of the antecedents of voluntary employee turnover, Alex L. Rubenstein, Marion B. Eberly, Thomas W. Lee, Terence R. Mitchell, 017. Länk

Kontakta skribenten
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.