Kontakt
Johan Kallblad
Johan Kallblad
kontakta mig

Det är integrationerna som gör Visma.net till framtidens affärssystem

En trend på marknaden är att många av våra kunder föredrar programvaror som levereras som tjänst via molnet, som affärssystemet Visma.net.

Det finns många drivkrafter - man slipper ta hand om en egen IT-driftpark, man riskerar inte att programvaran kommer efter i uppgraderingar och det är ofta lättare att ge åtkomst till systemen oavsett var användaren befinner sig.

Två motverkande trender skapar både utmaning och möjlighet

Användare av företagsapplikationer är vana att använda IT-system privat och det påverkar förväntningen på jobbets IT-system. Det innebär att man vill ha specifika system och funktioner som är bäst på att lösa problemet de är designade för, snarare än ett stort system som är en kompromiss i alla delar.

Känns det inte så? Ta användandet av Facebook, Instagram, LinedIn, Twitter, Snapchat och What's App som exempel. En stor del av våra anställda vet precis när de skall använda vilken av dessa plattformar för kommunikation och de är aktiva på alla. Alla plattformarna fyller olika behov även om de i grunden kan samma sak.

På samma sätt vill vi ha specifika komponenter i våra affärsapplikationer som löser exakt det problem vi vill lösa i rätt situation. Användningsfallet orderläggning i en E-handel är inte exakt samma som orderläggning i en mobiltelefon, orderläggning från administration på kontoret eller orderläggning som resultat av ett serviceärende. Men i affärssystemet är en order fortfarande en order.

Den motverkande trenden till detta är att automation är nödvändigt för att minimera kostnader. När du har en IT-miljö som består av flera komponenter så är det nödvändigt att skapa bra integrationer mellan delarna för att inte skapa onödigt dubbelarbete. Information som man matar in manuellt skall bara skrivas in på ett ställe.

Därför är det integrationerna som gör komponenterna i IT-systemet till en plattform för digitalisering. Det nya affärssystemet är öppet för integration från och till det ekosystem som kunden själv väljer. Visma.net har ett öppet API (ungefär applikationsgränssnitt) där man både kan hämta och lämna data och komma åt logiken i underliggande system.

Det är så ett modernt affärssystem skall fungera och det är därför vi anser Visma.net är det första affärssystemet i molnet som passar för stora företag i Norden. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta skribenten
Johan Kallblad
Johan Kallblad