Mattias Segerström
Mattias Segerström
kontakta mig

Digitalisering av bygg & entreprenad - Del 1: kalkyl, budget & prognos

Digitalisering av bygg & entreprenad - Del 1: kalkyl, budget & prognos

Kalkyl, budget & prognos

De flesta företagen inom bygg-, mark- och entreprenadbranschen räknar på sina projekt i ett kalkylprogram. När kalkylen är genomförd utgör den oftast grunden i en offert, vilket resulterar i ett avtal om kunden accepterar. Kalkylen som ligger bakom avtalet kallas anbudskalkyl och utgör sedan budgeten i projektet. 

Under projektets gång kommer data in till projekthanteringssystemet, såsom arbetade timmar, använt material och leverantörsfakturor. Dessa utgör indata till prognoser som tas fram. Prognoserna är viktiga eftersom de hjälper projektledaren att ta pulsen på projektet för att kunna se hur projektet mår. Det viktigaste för många är dock att kunna hålla isär olika kostnader och intäkter på projektets grundåtagande, likt ÄTA som uppstår under projektets gång. 

 

I videon nedanför går vi igenom hur man kan göra kalkyl, budget & prognos digitalt med hjälp av ett projekthanteringssystem

NEXT-Video copy

I den här videon har vi gått igenom hur detta kan se ut i systemstödet NEXT som är specifikt utformat för bygg-, mark- och entreprenadbranschen. Du kan läsa mer om våra systemstöd för service & entreprenad. samt våra artiklar på området. Eller läsa mer på den specifika produktsidan.

 

Klicka här för att läsa del 2 - Projektuppföljning

 

 

Fyll i din mailadress i formuläret för att se filmen
Filmen skickas till dig via mail med en länk. 

 

 

 

Kontakta skribenten
Mattias Segerström
Mattias Segerström