Hans Axelsson
Hans Axelsson
kontakta mig

Digitalisering inom servicebranschen - En rosa lapp

Digitalisering inom servicebranschen - En rosa lapp

Nyligen kom jag till kontoret en morgon och noterade att det låg en rosa lapp på mitt skrivbord. På lappen stod det klart och tydligt ”arbetsorder” och namnet på entreprenadfirman som precis renoverat kontorets fönster.

Min första tanke blev, vad enkelt denna lapp kunde ha försvunnit. Detta var ju faktiskt som ett ”kvitto” på en genomförd tjänst. En ”tjänst” och ett kvitto som med en enkel vindpust från dörren till kontoret kunde varit ett minne blott.

Många företag inom servicebranschen har ofta påbörjat en digitaliseringsresa, men långt ifrån alla, vilket den rosa lappen nu fick vara ett bevis för. Hade nu lappen försvunnit så hade detta troligtvis inneburit ett samtal till vår leverantör av servicetjänster, ett samtal som hade tagit tid för oss, men även för vår leverantör.

Efter flera kundbesök och ett par förstudier så har vi märkt att många av våra kunders tid går åt till att just tala i telefon för att informera om status på pågående arbetsorder. Exempel på detta kan vara ”Din leverans av ... har tyvärr blivit försenad, men vi ber att få återkomma ...”. Det här är värdefull tid som många företag skulle kunna lägga på värdeskapande uppgifter.

I och med att yngre generationer nu är i antågande så kommer de ställa högre krav på transparens och tillgänglig information, som att tillgängliggöra information externt utanför nuvarande arbetsorderhanteringssystem. Behöver ni då som företag införskaffa ett nytt system för detta? Svaret är: Självklart inte!

I dagens läge finns det många bra tekniker för att kunna publicera information från en lokalt installerad lösning i ett modernare webbgränssnitt/direkt i din webbläsare. Hur brukar då en lösning se ut? Finns det någon specifik branschstandard? Givetvis finns det olika typer av standardiserade lösningar, men många kunder efterfrågar nästan alltid någon form av unik skräddarsydd lösning som uppfyller just deras krav, för just deras lösning. Det kan vara en arbetsorder som skall knytas samman med att visa en status på en inköpsorder från affärssystemet, samtidigt som det skall kunna gå att kommunicera mellan kund och leverantör direkt i webbgränssnittet. Detta är bara ett av många exempel som skulle kunna underlätta att hålla högre transparens mot slutkund för oss som leverantörer av tjänster.

Så tillbaka till den rosa lappen och frågan hur kunde vi då förbättrat hanteringen med den rosa lappen? Ett enkelt första steg hade varit att ha en digitaliserad lösning för att publicera just denna arbetsorder till oss som slutkund och också fått en digital signering av oss, samt eventuell feedback via en emoji i stil med ”hur nöjd var du med servicen?”

Därmed, förutom att få en signering på att vi var överens om att uppdraget för denna gång var slutfört så hade de också fått feedback på deras kvalitet på genomförd tjänst. För denna gång var det tur att vindpusten inte tog lappen och nu skall jag ringa företaget med den rosa lappen.

Har ni också fysiska papper som en del av era affärsprocesser? Låt oss hjälpa er effektivisera. Läs mer om möjligheterna med ett modernt affärssystem eller boka oss för ett effektivitetsmöte.

Kontakta skribenten
Hans Axelsson
Hans Axelsson