Kontakt
Johan Kallblad
Johan Kallblad
kontakta mig

Digitalisering och pris - Hur långt är det digitala snöret?

En av mina första chefer brukade ofta ställa den retoriska frågan "hur långt är ett snöre?" när han fick en fråga som det uppenbarligen inte fanns tillräckligt med information för att besvara. När man arbetar med digitalisering som vi på Exsitec gör, dvs arbetar med digitala verktyg som effektiviserar processer som varit manuella eller otillräckligt automatiserade, så får man ofta frågan om att ge ett pris - på väldigt lösa grunder.

För att kunden skall bli nöjd måste vi föreslå en lösning som är bra för kunden. Bra betyder då en lagom avvägning av kombinationen "kostnad i förhållande till värde", "komplexitet i förhållande till funktionsinnehåll", "grad av automation i förhållande till trygghet".

Det svåra med att lämna ett pris på digitalisering

När vi lämnar ett pris med otillräcklig information kan det nästan bara bli fel - vi kan ge ett för lågt pris och sätta fel förväntningar eller så kan vi ange ett för högt pris så kunden väljer bort en åtgärd som hade betalat sig väl. Om vi råkar träffa rätt på priset vi lämnar i en tidig fas är det nog lika mycket tur som skicklighet...

Så hur gör man när man får frågan om hur långt ett digitalt snöre är? Ett alternativ är naturligtvis att vägra lämna en indikation och istället kräva att få göra en betald förstudie. Det är tyvärr några utmaningar med förstudier - som att de tar kalendertid och bara blandar in en begränsad mängd av intressenterna - vilket innebär att tryggheten de skapar ibland bara är en chimär.

Om det är bråttom brukar jag välja en blandning av "top down" och "bottom up"-modell och försöka vara öppen med kunden kring detta.

Alltså prata om dels det kända i projektet ("bottom up") - alltså vi vet att vi behöver en viss programvara, ett projekt för att installera, konfigurera, projektleda, utbilda etc. Men vi vet också att vi inte vet vad det okända är i projektet - hur mycket vi skall samverka med andra system, hur användarna kommer ta emot det nya, vilka funktioner vi prioriterar och inte.

Lösningen kommer under inga omständigheter kosta mindre än det kända. Hur stort det okända är får man gissa genom att ha en transparent dialog mellan kund och leverantör och förlita sig på erfarenheter.

Vår erfarenhet och statistik på genomförda digitaliseringsprojekt

De senaste fem åren har vi samlat statistik på alla kundprojekt vi genomfört - många i kategorin digitalisering. Vi gjorde någon form av betalt arbete åt fler än 500 kunder förra året och kanske kan vi hitta en tvilling till ditt projekt i vår erfarenhetsbas?

Min erfarenhet är att det okända nästan aldrig är mindre än det kända om man gör något komplext.

Det digitala snöret är alltså minst dubbelt så långt som du tror efter att du identifierat det uppenbara.

 

Kontakta skribenten
Johan Kallblad
Johan Kallblad