Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson
kontakta mig

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.

Digitaliseringen går fortare än väntat

Att näthandeln har tagit över handeln i de fysiska butikerna kan ingen ha gått miste om. Sett till åren 2011 till 2017 handlar det om hela 5 000 butiker inom sällanköpshandeln som eliminerats, vilket motsvarar var tionde butik. Det skiljer sig något mellan olika branscher, inom modehandeln har var sjunde butik stängts, och inom elektronik är det så mycket som var femte. Den ökning som skett inom sällanköpshandel år 2017 var enbart tack vare e-handel.

E-handeln ökar snabbt, men 90 procent av detaljhandelns försäljning sker fortfarande i fysiska butiker. Dock har tillväxten av butiksköp stannat av helt, eller endast ökat måttligt. Förändringen på marknaden har gjort det allt viktigare för butiker att analysera dess data och därigenom fokusera på att optimera handeln därefter. E-handel kommer fortsätta öka, och fysisk handel tappa, en förändring som företag måste anpassa sig efter.

Det finns tre primära områden som spås ha en stor inverkan på framtidens detaljhandel:

  1. demografiskt skifte
    Den svenska befolkningssammansättning kommer mer störst sannolikhet påverka e-handeln. Yngre konsumenter har en annan attityd till e-handel och ju längre tiden går, desto mer köpstark kommer denna “digitala konsumentgrupp” bli.
  2. teknologisk skifte
    Big data, maskininlärning och artificiell intelligens är tekniker som för med sig en digital transformation.  Användarupplevelsen förhöjs, och skapar ett helt nytt värde för konsumenten. Att vara konkurrenskraftig inom dessa tekniska områden kommer vara svårt då stora företag sätter en hög standard.
  3. skifte av affärsmodeller
    I takt med förändringar som sker på marknaden gäller det också att skifta på affärsmodellen. Det räcker inte alltid med att digitalisera eller automatisera delar av en verksamhet - ibland måste en helomvändning göras för att inte köras ut helt. Bokhandeln är ett bra exempel över hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Köp har flyttats från butik, till e-handel, till idag prenumerationer i appar.

Det går knappt att konstatera nog, men ingen vill halka efter i digitaliseringen. Digitalisering sker i brådskande takt, och för med sig en rad olika förändringar. 40 000 jobb spås försvinna helt från detaljhandeln fram till 2025. Hur det ser ut för olika branscher skiljer sig, men vad som är säkert är att det sker en förflyttning till det digitala för alla.

Vi hjälper er gärna i ert digitaliseringsarbete, om det så är att komma igång, eller ta det vidare till nästa nivå. Kontakta oss gärna.

Kontakta skribenten
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.