Ellinor Ihs Håkansson
Ellinor Ihs Håkansson
kontakta mig

E-handel för B2B företag, fördelar och utmaningar

E-handel för B2B företag, fördelar och utmaningar

E-handel är ett kraftigt växande område i världen inte bara inom Buisness to Customer(B2C)-handel, utan även inom Buisness to Buisness(B2B)-handel. Trots denna tillväxt kan det finnas en del faktorer som får företag att tveka eller att skjuta upp denna typ av digitalisering.

Utifrån en undersökning utförd av vår partner Litium kring B2B-handel i Skandinavien ansåg företag att den största utmaningen var att förändra sina redan etablerade arbetsprocesser och vanor. Hur kan vi implementera en e-handelslösning utan att dessa faktorer påverkas?

Svaret på denna fråga är att de såklart kommer att påverkas, men med stor sannolikhet till det bättre. Ett ypperligt exempel på detta finns i svaren på en fråga som ställts i Litiums undersökning: 

“Vad upplever ni är de viktigaste resultaten från er investerat i en e-handelslösning?”

Bland annat ansågs det vara att lösningen minskade de administrativa kostnaderna (som även var den högst rankade vinningen i detta), ökade kundservicenivå samt ökade försäljning till befintliga kunder.

42% av företagen som deltog i denna undersökning kunde svara på denna fråga, vilket innebär att...

58% av företagen som deltog i undersökningen därmed ännu inte har investerat i digitala säljkanaler, som exempelvis e-handel. Denna siffra kommer att minskas. 20% av dessa företag har planer på att implementera digitala säljkanaler inom de närmsta 3 åren. Dessutom förväntar sig...

80% av de företag som investerat i digitala säljkanaler (89% av grossistföretagen) att deras digitala försäljning kommer att öka inom de närmsta 3 åren.

Som nämns i Dagens Industri (B2B-marknaden tror på e-handel) finns det stora möjligheter att öka sin omsättning samt bredda sin marknad genom att börja sälja internationellt, om man väljer att sälja sina varor och tjänster digitalt. Riskerna med att inte göra detta är är att köparna själva vänder sig till den internationella marknaden eller till och med till e-handel för konsumenter.

Det finns alltså ett stort intresse av att digitalisera sin försäljning, med stora fördelar i både underlättade av arbetsprocesser och ökad försäljning som tillkommer. Vill du vara med i digitaliseringsvågen eller läsa mer om vad det innebär så kan du klicka dig vidare här nedan för att komma till vår site om e-handel.

LÄS MER OM E-HANDEL

Kontakta skribenten
Ellinor Ihs Håkansson
Ellinor Ihs Håkansson