Kontakt
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson
kontakta mig

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.

Jobbsökandes förväntan på digitalisering framtida arbetsgivare

Digitaliseringsnivån i Sverige ligger bra till, företag och även den svenska staten gör en hel del satsningar. Stora företag som driver på digitaliseringen i Sverige är bland annat Eriksson, Ikea, Volvo och Telia. Två av de är telekombolag som såklart har stort intresse kring den ständiga uppkopplingen i olika enheter och den ökade internetbandbredden som det innebär.

Sverige har dessutom lyckats väl i att skapa fram så kallade “Unicorns” (tänk Spotify och svenskgrundade Skype), företag med en digital affärside som värderas till över en miljard dollar. Inte illa för ett litet land som Sverige.

Effekten av Sverige som ett modernt land med ett digitalt fokus blir att individer förväntar sig en viss digital standard hos företag. Digitalisering har fört med sig en rad olika förändringar; all information finns idag tillgänglig i digitalt format, och de digitala verktygen för att behandla informationen blir allt vanligare och bättre.

Digitalisering har i många hänseenden eliminerat eller förändrat arbetsuppgifter kopplat till en viss arbetsroll. Flertalet uppgifter som tidigare krävde tid och kraft kan idag utföras tack vare digitala lösningar. Det kan handla om uppgifter såsom fakturahantering, lösningar med hjälp av affärssystem eller effektivisering tack vare lagerstyrningssystem. För att exemplifiera har en CFO tidigare arbetat en del med siffor och framställning av data, något som idag kan utföras med hjälp av digitala verktyg. Istället har CFO-rollen utvecklats till att innefatta mer strategiskt ansvar. Bara en av många förändringar inom företag som skett genom digitaliseringen.


Vem vill göra repetetiva uppgifter?

Medarbetare idag vill inte utföra manuella repetetiva uppgifter som ett digitalt verktyg eller process kan hantera. Det visar sig att meningsfulla uppgifter är en av de faktorer som har tydligast samband till huruvida en medarbetare trivs på jobbet. Att eliminera meningslösa uppgifter med hjälp av verktyg såsom automatisering, machine learning, digitaliserade processer och andra smarta hjälpmedel blir en nyckel i att behålla värdefulla medarbetare. Engagerade medarbetare vill inte utföra monotona arbetsuppgifter och ställer krav på arbetsgivare att uppnå en viss nivå av digitalisering.

För att locka till sig medarbetare, samt behålla existerande kan det vara en god ide att lägga fokus på digitalisering. Nedan finns ett antal tips som kan vara värda att ta till sig:

  1. Ha en modern och visuellt tilltalande webbplats - en webbplats är en del av ett företags första intryck och övergripande bild utåt. Se till att den håller måttet för det besökaren förväntar sig
  2. Minska tiden som läggs på administration - se till att undvika att tid läggs på arbetsuppgifter som är omotiverande och upplevs omotiverade, och som enkelt kan utföras av ett verktyg
  3. Använd insikter hämtade från digitala lösningar - ta beslut grundat i data för att driva företaget framåt

Vill du veta hur ditt företag kan digitaliseras? Läs mer om enkla lösningar för en effektivare arbetsvardag hos vår partner Visma eller kontakta oss på Exsitec så hjälper vi dig. 

Kontakta skribenten
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.