Carl Öberg
Carl Öberg
kontakta mig

Content creator

Framtidens digitalisering för industriföretag

Industriföretag i framkant

Inom två år kommer 76% av tillverkande industriföretag att börja öka sin användning av smarta verktyg så som intelligenta handdatorer eller tillverkningsprocesser med självlärande funktioner. Digitalisering är idag ett måste för industriföretag, och det gäller att kunna skilja på det som bara är nytt och det som faktiskt är användbart. 

Globalt sett går det att konstatera att stora företag har kommit längre gällande användandet av nya digitala system. Det finns dock fortfarande utmaningar för stora industriföretag. Enligt en rapport gjord av IFS, kan man påvisa en brist på digital kompetens inom branschen, både gällande tekniska färdigheter men också kompetens kopplat till den digitala utvecklingen. 

Om ni som industriföretag är på väg att göra en övergång till nya system är det viktigt att ni hittar en expert som förstår branschen och utmaningarna med digitalisering.

Kompetens i digitalisering

Enterprise Resource Planning (ERP) är en kompetens som många industriföretag inte besitter och därför vänder sig många till externa parter för att söka hjälp. Det kan dock vara mycket svårt att i myllret av företag lyckas urskilja en ERP-partner som förstår sig på både branschen och de utmaningar i en mer och mer digitaliserad omvärld. 

Beslutsfattare måste därför hantera komplexiteten med förändring och se till att få ut det mesta av den när den väl sker. För att lyckas måste de se till att jobba med externa experter inom området som har erfarenhet och tillgång till ERP-system. Med hjälp från extern part kommer det vara möjligt att titta på nödvändig förändring, storleken på förändringen och hur snabbt förändringen ska ske, utan att det påverkar den dagliga verksamheten i industriföretaget.

Läs mer om affärssystem

10 frågeställningar vid valet av affärssystem för industriföretag

Kontakta skribenten
Carl Öberg
Carl Öberg

Content creator