Från Business Intelligence till Active Intelligence

Läs om Qlik Active Intelligence Platform och utmaningarna Qlik ser att många företag har med sina Business Intelligence lösningar.     

Business Intelligence

Qlik har en lång historia av att driva utvecklingen framåt inom Business Intelligence (BI) området. 

Allt startade med ett konsultprojekt på Tetra Pak år 1993. Kundens utmaningar ledde till en lösning som några år senare utvecklades till att bli produkten QlikView.

qlikview-version-1


QlikView fick med tiden stor påverkan på BI-området. Plötsligt gick det att navigera fritt och snabbt i data utan att ha en i förväg bestämd analysväg. Projekten gick snabbare och man fick ut mer av sin data vilket banade väg för en mycket snabb QlikView-tillväxt under många år.

Vad är Business Intelligence?
Business Intelligence kan ses som en samling metoder, processer och teknologier som används av organisationer och företag för att omvandla data till användbar information. Målet - fler insikter och ökad konkurrenskraft genom faktadrivet beslutsfattande.

Nästa stora steg kom med Qlik Sense som släpptes år 2014. Det var inte bara ett stort tekniskt steg framåt från QlikView utan öppnade framförallt vägen för self service, lättare spridning internt/externt av data och en mer visuellt driven dataanalys. Med Qlik Sense öppnades fler användningsområden upp för kunderna och det blev lättare för fler att göra mer.

Vad är nästa steg?

Qlik har sedan några år tagit nästa steg i sin utveckling som en konsekvens av den ökade roll information fått i samhället. Data är idag en vital del av alla organisationers blodomlopp och merparten av ekonomin har blivit en del av den digitala ekonomin.

Interna processer och system är en del av kundresan och förmågan att förstå och agera på ny information har blivit en konkurrensfråga. Samtidigt kämpar många med hanteringen av data i frågor som volym, hastighet, kvalité och ett ständigt ökat antal datakällor. Kunskapen om vart data kommer ifrån och vad som hänt med den når inte användaren vilket gör att kontext och full tilltro till data saknas i många BI-lösningar. Något som håller tillbaka beslutsfattandet i stora och små frågor och utgör ett hinder på vägen till att arbeta mer datadrivet.

Ovan utmaningar är inte nya men har ändrat form vilket gör att nya lösningar ständigt kommer fram på marknaden. Tyvärr behöver dessa ofta kopplas ihop som en serie av fristående lösningar för att täcka de olika behoven. Här finns det plats för en helhetsleverantör!

Active Intelligence

Med bakgrund i ovan nämnda utmaningar har Qlik valt att sammanföra sina två produktområden, Qlik Data Integration och Qlik Data Analytics, till en kraftull tjänst kallad Qlik Active Intelligence Platform.

Plattformen är en sammanhängande lösning av funktioner som ger stöd för ständigt uppdaterad data. Viktiga förändringar kan i sin tur trigga igång automatiserade systemhändelser och notiser/larm för organisationen. Fokuset ligger inte bara på informationen i sig utan vad man gör med den och att man känner tillit till den.

Vad är Active Intelligence?
Active Intelligence är ett tillstånd där information ständigt är aktuell och korrekt och där processer, kunskap och teknik är på plats för att stödja organisationen i ett datadrivet arbete. Information är viktig men det är ännu viktigare vad man får ut av den.
fran-passive-till-active-intelligenceQlik Active Intelligence Platform erbjuds som en molntjänst vilket gör att du istället för att behöva tänka på driftfrågor kan koncentrera dig på integrationen av plattformen med din egna verksamhet.

Det här är Qlik Active Intelligence Platform

Ingående funktioner kan grovt sett delas upp i två områden:

  • Data Services = Qlik Cloud ger stöd för hämtning, integration, hantering och katalogisering av dina data
  • Analytic Services = Qlik Sense Saas ger stöd för lättanvänd analys och rapportering

Båda områdena är utvecklade för att hänga ihop men kan också köras helt separat från varandra. Qlik Data Integration kan därför även köras med andra BI-produkter på marknaden som t.ex. Microsoft Power BI.

Qlik Active Intelligence Platform - Exsitec


Nedan listas några funktioner som är värda att lyfta fram från respektive område.

Data Services

  • Hybrid Data Delivery: En automatiserad lösning för att replikera, uppdatera och katalogisera data i realtid från både interna och molnbaserade datakällor till Qlik Cloud och Snowflake. Ingen egen kodning eller schemläggning krävs.
  • Application Automation: Automatisera dataflöden mellan dina SaaS-lösningar och Qlik Cloud utan krav på att skapa och underhålla t.ex. cronjobb och scripts. Allt konfigureras med ett enkelt och kodlöst gränssnitt. 5000 automationer ingår per månad och Qlik Sense Enterprise SaaS tenant. Läs mer om Qlik Application Automation
  • Catalog & Lineage: Katalogisera, testa och skapa transparens kring alla källor och data pipelines. Lösningen hjälper dig öka tilltron och tillgängligheten till data genom att låta användarna enklare förstå vart data kommer ifrån och hur den används.
  • Data Transformation: Öka produktiviteten hos data-teamet och minska tiden det tar att transformera data med återanvändbara transformationer.

Analytic Services

  • Alerting & Actions: Med hjälp av alerts kan användarna proaktivt notifieras när data ändras. Minska tiden från att viktiga affärshändelser inträffar till att verksamheten agerar. Läs mer om Qlik Data Alerts
  • Augmented Analytics: Träna maskininlärningsmodeller på din data direkt i Qlik-plattformen. Allt i ett kodlöst gränssnitt så du själv kan göra jobbet. Ge användarna stöd att enklare utforska data med förslag på data att titta på och val av bästa visualisering.
  • Embedded Analytics: bädda enkelt in Qlik Sense data och visualiseringar in i era affärs- och maskinprocesser.

Sammanfattning

Öka konkurrenskraften genom att snabbare känna av och reagera på händelser som påverkar er verksamhet. Qlik Active Intelligence Platform är byggd för att hjälpa företag förenkla ett datadrivet arbete genom att skapa tilltro till data, snabba upp beslutsfattande och stödja organisation och system att agera på viktig händelser.

En stark vision driver Qlik att förenkla utmaningarna som finns med en modern data stack och att hjälpa organisationer stänga gapet som finns i stegen mellan data > information > förbättring. Qlik Active Intelligence Platform är en molnbaserad, säker och användarvänlig plattform som stödjer organisationer och företag världen över att få ut mer av sin data.

Prata med mig

Vill du veta mer om möjligheterna med Qlik Active Intelligence Platform? Med mig kan du prata om allt från teknik till kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

https://www.exsitec.se/hubfs/kristofer-round.png

Kristofer Gustavsson

Affärsutveckling