Kontakt
Omed Saeid
Omed Saeid
kontakta mig

Hjälp, vi växer ur våra system!

Upplever ni att ordervolymerna ökar samtidigt som ni sällan har rätt produkter på lager för att möta kunders behov? Klagar kunder på att deras fakturor inte stämmer överens med de levererade artiklarna? Har era medarbetare börjat skapa sina egna rutiner utanför ert befintliga affärssystem? Upplever ni ökade kostnader för drift, infrastruktur, uppgraderingar och support utan att era affärsprocesser och rutiner effektiviseras? Ser ni ett ökat krav på information/styrning och upplever svårigheter med att få fram bra beslutsunderlag? Sker registrering av information i flera olika system?

Ökade transaktionsvolymer i kombination med mer komplexa affärsprocesser är tydliga signaler på att det är dags att byta system.

Onekligen finns en uppsjö av anledningar att se över befintliga system. Även om systemen tillgodoser era behov idag finns en löpande risk att ni inom kort växer ur dem vilket kan innebär mycket manuellt arbete för att få ordning och reda på siffrorna. Att investera i ett system som idag är för stort för era behov kan kännas tungt, det har vi full förståelse för, detta undviks genom att investera i ett skalbart affärssystem.

Ett skalbart system är oftast webbaserat och vi förespråkar naturligtvis det molnbaserade affärssystemet Visma.net. Systemet har basfunktioner kring ekonomi och redovisning och ni kan med enkelhet addera fler användare och tilläggstjänster vid behov, några exempel är projektstyrning, bankbetalningar, reseräkningar och avancerad lagerhantering. När ett företag växer ur sina system bedöms kostnaden för att stanna kvar i den befintliga miljön som hög, inom ekonomifunktionen är kostnader som lätt glöms bort bland annat den manuella tid som går åt att skapa rapporter, hantera reseräkningar och andra utlägg, in- och utbetalningar. Samtidigt går många miste om flera andra automatiseringsmöjligheter, framförallt i fakturahanteringsprocessen.

Vad behöver man tänka på när man ser över system? Som tidigare benämnt, välj ett affärssystem som är skalbart och som ni utan större svårigheter kan växa med. Ett systembyte under exempelvis en tillväxt-/expansionsfas gynnar inte någon. Ta dessutom reda på i vilken grad ni kan automatisera era processer då det i Visma.net finns en stor automatiseringspotential. Kolla upp leverantören, har de levererat molnbaserade affärssystem tidigare? Kan ni genomföra något referensbesök? Hur har nyckeltalen sett ut senaste fem åren?

Vill ni läsa mer om Visma.net och viktiga faktorer att tänka på vid byte av affärssystem? Ladda ner följande whitepaper; “13 frågor du bör ställa innan du byter affärssystem“.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna boka in en tid med mig för konsultation, antingen via följande länk: https://app.hubspot.com/meetings/omed-saeid alternativt genom att slå en signal på: 0767 - 10 10 55

Väl mött!

 


13 frågor vid byte av affärssystem

Kontakta skribenten
Omed Saeid
Omed Saeid