Kontakt
Johanna Edler
Johanna Edler
kontakta mig

Hur digitalsmart arbetar ni idag? Utnyttjar ni de system ni har till fullo?

Oavsett om ni är behov av ett nytt system eller har arbetat i samma system länge kan det vara bra att se över hur era arbetsprocesser ser ut och ifall ni utnyttjar dess fulla potential.

Mycket av arbetet på en ekonomiavdelning består av kontroller, analys och verifiering av data. Tidstjuvar i dessa processer är oftast manuell handpåläggning, dubbelarbete eller ineffektiva arbetsrutiner. Pappersarbete kan bytas mot elektroniska dokument och nya rutiner kan minska handläggningstiden.

Vi på Exsitec har lång och bred erfarenhet av arbetet på en ekonomiavdelning och vi vet vilka krav som ställs.

Kartlägg processer och hitta steg mot mindre administration

Att kartlägga sina arbetsprocesser är ett första steg mot att hitta en väg framåt mot mindre administration. Genom att nyttja en extern part som kan se på verksamheten med ett utifrån perspektiv, är det också lättare att ställa de frågor som ni kanske inte reflekterat över och på så vs komma ännu längre. Vi arbetar ofta med att dokumentera och kartlägga våra kunders verksamheter och arbetar fram nya rutiner som sparar både tid och pengar.

Många gånger behöver det inte vara några stora investeringar som behövs, ibland föreslår justeringar av befintliga verktyg och rutiner och i andra fall presenterar vi nya verktyg för att underlätta i arbetsprocessen. Självklart hjälper vi er med att ta fram en ROI som ger dig som beslutsfattare ett underlag för att snabbt ta beslut om vilka steg som ni vill gå vidare med.

Läs mer om vilka områden som ni kan effektivisera med moderna IT-system eller kontakta oss för att boka ett effektivitetsmöte.

Kontakta skribenten
Johanna Edler
Johanna Edler