Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Hur planerar man verksamhetens digitalisering?

Hur planerar man verksamhetens digitalisering?

För att veta hur planeringen ska gå till kan det vara lämpligt att bena ut begreppet digitalisering. När vi pratar om digitalisering finns ett snarlikt ord - “digitisering” - som ofta används för att enklare definiera begreppet. Digitsering innebär hanteringen av analog information till digital information, och Digitalisering innebär att arbetssätt och processer förändras med hjälp av digitaliserad information. Digitalisering handlar om att skapa och leverera nytt värde till kunder och inte bara utveckla det som redan existerar.

Digital teknologi påverkar både lönsamheten och tillväxten hos företag. Nio av tio företag säger sig vara engagerade i digitisering, men bara en på sex säger sig bekämpa förändringen med djärva strategier.  Siffror som är förvånande med tanke på hur stor påverkan digitalisering har på företag. Det finns nästintill ingen bransch som är skyddad från effekterna av digitalisering, utan handlar snarare om i vilken utsträckning en viss bransch kan komma att påverkas.

Enligt en studie av McKinsey visar det sig att få företag förbereder sig tillräckligt för “digitala störningar” från konkurrenter. Den bästa lösningen enligt studien är att möta digitaliseringen med en stark och skalbar strategi.

För att lyckas med digitaliseringen krävs därför en del planering. Samtidigt vill man kunna agera fort då digitaliseringens påverkan sker i en hastig takt. Ofta är det beslut inom ett företag som saktar ner en digitaliseringsprocess, snarare än flaskhalsar i IT-utvecklingen. En digitaliseringsprocess mår därför bra av en genomarbetad plan för att undvika fallgropar som kan förutspås i planeringen.

Företag som anses vara digitalt effektiva och i framkant har ett antal gemensamma faktorer:

  1. Visionärer som siktar orimligt högt - genom att tänka ambitiöst om framtiden skapas en målbild av ett företag som kan leverera ett överlägset värde till kunder, och inte bara som ett led i vad som driver aktiviteter inom företaget
  2. Skaffa kunskap och kapacitet - digital transformation kräver kunnig personal som har förmåga att driva utvecklingen framåt. Dessutom kräver det en satsning och förmåga ifrån företag som stort
  3. Utmana allt - ledare inom företag i framkant måste konsekvent ifrågasätta hur saker och ting fungerar för att försäkra en position högt upp i ledet. Gör man inte detta finns det risk att konkurrenter dominerar med nya digitala lösningar
  4. Snabbhet och datadrivet - Digitala förändringar kräver att man kan reagera fort till förändringar på marknaden, samt att data nyttjas för att driva verksamheten i rätt riktning

Vill du läsa mer om digitalisering kan du läsa följande blogginlägg om svårigheterna i att prissätta ett digitaliseringsarbete. Är du redo att komma vidare i er digitala resa redan nu, kontakta oss eller läs mer om hur ni kan påbörja er digitala effektivisering.

Skapa konkurrensfördelar genom digitalisering

Kontakta skribenten
Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering