Axel Sundström
Axel Sundström
kontakta mig

Få med medarbetarna i förändringsarbetet

Få med medarbetarna i förändringsarbetet

Förändring är en förutsättning för utveckling, och idag förändras våra verksamheter allt snabbare. Dagens företag behöver hela tiden hantera förändringar, stora som små. Det är därför viktigt att vi vågar prata om saker vi borde förbättra och förändra. Bättre att föra en diskussion kring ämnet och öppna upp för dialog än att ducka för problemen och riskera att hamna bakom konkurrenterna. Vi ser det dagligen i vårt arbete med kunder som inte tagit del av de verktyg som idag finns tillgängliga, någots som ibland kostat miljoner under flera år.

Men förändringsarbete tar tid, eftersom nya vanor och rutiner behöver etableras. Arbetet är ofta även oförutsägbart eftersom organisationer och individer är komplexa. Men det kanske viktigaste att ha med sig är att förändring alltid möter motstånd. Dels för att det utlöser rädslor och dels för att vi styrs av våra vanor, det bestrids i vårt DNA.

Därför är det absolut viktigaste att få med dig medarbetarna i förändringsprocessen

När medarbetarna själva förstår meningen med förändringen, kan förändringsarbetet bli framgångsrikt. Förändringsprocesser handlar nämligen om så mycket mer än bara projektet, IT-systemet, eller implementeringen av det nya affärssystemet. För de flesta medarbetare går till jobbet med ambitionen att göra ett gott arbete och att bidra på daglig basis. Förändringar får konsekvenser på det mänskliga planet och det glöms ofta bort i såväl budgetar som projektledarinsatser.

Dessutom blir resultatet mycket bättre om personalen och användarna involveras i processen. Både utforminingen av själva resultatet men även kostnaden och smidigheten i genomförandet blir betydligt bättre om alla är med på noterna.

 

Här följer 5 tips för att involvera personalen i förändringsarbetet

  1. Motivera tydligt varför förändringen sker. Medarbetarna förstår att verksamheter behöver justeras, men vad ska det leda till på sikt. Undvik alltför mycket information, var hellre tydlig med ett fåtal uppgifter som upprepas vid flera tillfällen. Säkerställ att medarbetarna faktiskt förstår dessa uppgifter samt dess konsekvenser.

  2. Tydliggör varför förändringen sker just nu. Undvik hård fakta som enbart innefattar siffror och kpi:er, knappast är den avgörande faktorn för medarbetarnas engagemang. Påvisa hellre strategiska fördelar, kvalitetsförbättringar för kunder och medarbetare.

  3. Lyssna på medarbetarna och för en dialog från deras infallsvinklar och deras synpunkter i arbetet. Ofta är ett förändringsarbete tänkt att ha en effekt på just de anställdas arbete och det finns ofta bra synpunkter även om man inte kan ta hänsyn till allt och alla i processen.

  4. Informera även om du inte har någon ny information. Vi vet att framgångsrikt förändringsarbete präglas av så stor transparens som möjligt. Berätta allt du vet och kan om hur förändringen påverkar dina medarbetare. Det är ändå det första som var och en kommer att tänka på. Om du inte har svar på allt, svara på när du kommer att ha svar på frågorna.

  5. Planera in informationsmöten redan i början av processen. På så sätt har alla koll på när det finns tid att diskutera och föra dialog om arbetet. Dessutom undviks på sådant sätt eventuellt bristande kommunikation på grund av tidsbrist.

 

Kontakta skribenten
Axel Sundström
Axel Sundström