Axel Sundström
Axel Sundström
kontakta mig

Skapa bestående förändringar

När vi får ett uppdrag hos en kund så kan projekten variera i både storlek och syfte. Det kan vara allt från att skapa något kundunikt till en effektiv standardlösning i molnet. Något som dock är genomgående för våra kunder är att samtliga står inför någon typ av förändring i sitt sätt att arbeta.

Själva syftet med vår inblandning är att komma åt problem som kunden har upplevt och försöka lösa dessa på bästa sätt. Men det finns alltid de som inte gillar förändringen och kanske inte omfattas av det tidigare problemet, vilket gör att de sätter sig på tvären och tycker att förändringen är både pest och kolera. Det är därför viktigt att vi tillsammans med kunden är transparenta i förändringsprocessen och innebörden för alla inblandade. Det är även viktigt att våra kunder pratar om de förändringar som borde ske och vilka konsekvenser de faktisk har.

För att skapa bestående förändringar, krävs att samtliga medarbetare är motiverade att ändra arbetssätt. Motivationen behöver bygga på en övertygelse, och kan inte bara hänga ihop med straff eller belöningar. Alla kommer inte att se förändringen som något positivt, men det kan räcka med att vissa medarbetare accepterar att förändringen är nödvändig.

Motivationen kan komma från olika håll

  • Medarbetaren ser vilka fördelar förändringen kan ge

  • Socialt sammanhang att passa in som en del av gruppen och det nya arbetssättet

  • Det nya systemet uppmuntrar till ett visst arbetssätt

Därför finns det tre sätt att motivera dina medarbetare utifrån tidigare nämnda punkter

  1. Lyft fram konkreta exempel som visar på betydelsen och fördelarna av förändringen

  2. Lyft fram gruppens gemensamma framsteg i förändringsarbetet

  3. Diskutera med varje medarbetare vilka fördelar som förändringen gett för just den personen

Kontakta skribenten
Axel Sundström
Axel Sundström