Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Förenkla förändringsarbetet av IT-system

Förenkla förändringsarbetet av IT-system

Med en projektledare och systemägare blir det enklare

Förändringsarbete inom IT-system är tungt och är ofta långa och tidskrävande processer. För att minimera risken att projektet ska försenas eller tappa kvalitét på grund av att nyckelpersoner faller bort av olika anledningar kan det vara bra med att fylla skorna med en erfaren projektledare eller systemägare som kan styra beställningsarbetet gentemot systemleverantören. Exsitec erbjuder därför erfarna resurser för kortare eller längre uppdrag så att ni kan fortsätta er förändringsresa.

Systemägare

En systemägare har det överordnade ansvaret för administration och drift av ett eller flera datorsystem och kan antingen vara en fysisk person eller en styrgrupp. 

Vanligtvis är det den ytterst ansvariga i en organisation eller del av organisation som är systemägare, detta är dock ofta beroende på vilken organisation det handlar om. I stora och medelstora organisationer är ofta den IT ansvarige systemägare för de infrastrukturella datorsystemen, ekonomichefen är systemägare för ekonomisystemet, personalchefen är systemägare för det personaladministrativa systemet, olika produktionschefer är systemägare för respektive produktionssystem och så vidare.

Systemägaren agerar ledningsfunktion över förvaltningen av systemet och ansvarar vanligtvis för:

  • datorsystem i dess helhet
  • datorsystemets förvaltning (vilket systemförvaltaren svarar för)
  • ekonomiska frågor kring datorsystemet
  • beslut om nyutveckling, vidareutveckling och avveckling av systemet (efter utredning av systemförvaltaren)
  • att supportfunktion finns kring systemet
  • att systemet stödjer verksamheten
  • kontakter och samverkan med företrädare för närliggande system
  • upprättande av systembeskrivning

Ibland kan det vara svårt att hitta en lösning om man inte har en god bild av vad behovet är. Ofta kan dessa behöva brytas ned i mindre specifika behov för att lösningen ska kunna tillgodose dessa så bra som möjligt. Saknar man dessutom teknisk insikt i de specifika systemen kan det vara svårt att veta vilka kravspecifikationer som krävs för att lösningarna ska tillgodose dessa på ett bra sätt.

Projektledare

Det kan då vara bra att använda sig av erfarna projektledare med god insikt och erfarenhet av tidigare lösningar och arbeten. De har en bredare bild av marknadens erbjudanden och branschspecifika utmaningar samt djupare insikter i hur de kan hanteras och utvecklas.

En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Rollen innefattar ansvaret för att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

De flesta personer som i praktiken leder projekt har inte den formella titeln projektledare, istället utgör förmågan att leda projekt bara en del av kvalifikationerna för yrket. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, exempelvis ingenjörer, it-konsulter, inköpare och ekonomer.

Det finns olika modeller inom projektstyrning som en projektledare bör känna till och arbeta efter. (Läs mer om detta här?).

En projektledare har också till uppgift att engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité.

 

Hur Exsitec kan hjälpa er

Många gånger finns det användare och beställare av ett systemstöd eller annan lösning som vet vad lösningen ska tillgodose men inte hur förändringsarbetet och implementationen ska genomföras. Från Exsitecs sida kommer det alltid att finnas en projektledare som styr och implementerar projektlösningen. Däremot har inte alla våra kunder eller beställare samma möjlighet.

I dessa fall finns det möjlighet att använda sig av erfarna projektledare inom IT-implementation och projektstyrning som driver på och tar processen framåt så smidigt som möjligt.

 

Här kan du läsa mer om Exsitecs duktiga projekt- och förvaltningsledare. 

 

Kontakta skribenten
Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering