Mikael Davidsson
Mikael Davidsson
kontakta mig

Qlik Data Revolution Tour - Digitaliseringsresor och AI

Nu när det gått ett par dagar sedan Qlik Data Revolution Tour* och man haft lite tid att reflektera. Här är några av mina tankar efter eventet.

För det första var det inspirerande att få höra om vilka fantastiska resor som gjorts på företag världen över i digitaliseringens namn. Att till exempel få höra vilket genomslag en fullskalig beslutsstödslösning på bostadsbolaget Akelius kan ha. Hur digitaliseringen varit en väsentlig del i deras resa från att äga fastigheter värda 28 miljarder 2010 till strax under 100 miljarder 2018. Hur de genom verksamhets- och användaranpassade applikationer kunnat öka lönsamheten för företaget, bara genom att visa upp rätt data för rätt personer.

Förutom att få lyssna på otroliga digitaliseringsresor, var det givetvis intressant att få höra hur Qlik vill jobba för att nå ett steg längre med Business Intelligence och med de verktyg de utvecklar.

Framförallt tar jag med mig dessa två saker:

  • Den lägst hängande frukten för att komma vidare i sin resa mot att bli mer datadriven är att låta fler delar i verksamheten ta del av de verktyg som redan finns idag. Genom att låta fler personer studera och analysera verksamhetens data, skapas fler insikter kring vad som pågår, och kan komma att hända, i företagets verksamhet.
  • Det som i folkmun kallas AI kommer att revolutionera Beslutsstöds-världen. När vi med hjälp av smarta algoritmer och maskininlärningsverktyg för fullt kan låta en dator analysera vårt data, kommer både antalet insikter och kvaliteten av våra insikter kring vår verksamhet öka otroligt mycket. Med dessa verktyg får vi hjälp att "tänka utanför boxen" och att genomföra mer avancerade analyser av vårt data på väsentligt kortare tid.

Sammanlagt var det en inspirerande dag som skapade pepp inför vad som komma skall, inom BI, artificiell intelligens, och alla kombinationer av de verktyg som framtiden kommer att ge.

*Qlik Data Revolution Tour är Qlik's årliga och världstäckande inspirationsevent inom området för beslutsstöd.

Kontakta skribenten
Mikael Davidsson
Mikael Davidsson