Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Så effektiviserar ni ert performance* inom säljorganisationen

Så effektiviserar ni ert performance* inom säljorganisationen

Att effektivisera och förbättra performance* är en stor uppgift. I denna artikel går vi igenom några olika sätt där performance kan förbättras med smarta it-stöd.

*Performance = prestation och prestanda, hur väl ett arbete genomförs

Orkar du inte förkovra dig i artiklar och videos?

Vi kommer till dig och bjuder på en gratis analys av hur ni kan öka säljperformance utifrån våra erfarenheter med digitala verktyg & strategier.

Boka Workshop

Bra data och en tydlig presentation av kunden

En utmaning som många säljorganisationer ofta möter är möjligheten att kontinuerligt kunna analysera och förbättra sina processer. Informationen om en kunds resa finns ofta i många olika system, och det är inte enkelt att ta ut data från de olika systemen och processer som ofta innefattas i en kundresa.

Ett system där alla i säljorganisationen arbetar i samma plattform sammanfogar hela kundbilden och de olika resorna en kund gör. Ett sådant system gör det också möjligt att analysera sin verksamhets prestanda i de olika leden.

Det finns ett talesätt, “CRM-verktyget är bara så bra som den information som du tillför”. Detta kan säkerligen alla som jobbar med ett CRM-verktyg skriva under på. Oavsett hur bra CRM-systemet används så ryms kundinformation ofta i flera olika system, exempelvis också i ekonomisystemet. När kundinformation ska analyseras djupare och man vill se hela kundbilden behöver man istället spela in ett beslutstödsverktyg som kan hämta data från flera källor. Där gäller talesättet “analysen bara blir så bra som den data du matar in”.

Tydligt mönster för bra performance i säljorganisationen

Det gäller att verksamheten arbetar i samma plattform eller enligt samma riktlinjer för att informationtillförseln skall vara värdefull och uppdaterad. Görs detta finns otroligt bra möjligheter att utföra skarpa analyser av en kundresa och försäljningsprocessen. För att knyta samman all data som finns om kunden och göra det möjligt att förbättra performance när det kommer till cross sell och nysälj. Till befintlig kund handlar det om att hitta ett system som klarar av att läsa in data från alla system och sammanfoga detta till agerbar data för just er.

Att exempelvis sammanfoga ekonomiska resultat från bokföringen, med säljprestationer från CRM-systemet, och slutligen jämföra med kundundersökningar, skapar en helhetsbild. Om systemet har mer data tillåter det även att djupdyka i detaljer för att förstå varför. Det är här de viktigaste insikterna kan göras för att förbättra hela säljorganisationens prestationer. Det kan även hjälpa företag att prognostisera för framtiden med väldigt bra resultat.

Lösningen: Data är nyckeln till att förstå försäljningen

Att förstå och kunna analysera både nya kunder och befintliga kunder innebär att nya möjligheter för att genomföra bra prognoser för framtiden öppnas upp. Har ni använt era system över en längre tid går det att med hjälp av beslutstödsverktyg göra prognoser som stämmer väldigt bra överens med det faktiska utfallet.

  • Säljorganisationen ska jobba i samma system - all data ska finnas där
  • Beslutstödsverktyg kopplar samman all data genom organisationen
  • Gemensam bild av vad som är agerbar data och inte

Prenumerera på månadens säljtips

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering