Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Så minskar du tiden du lägger på dina leverantörsfakturor

Så minskar du tiden du lägger på dina leverantörsfakturor

Vill du öka produktiviteten och underlätta för ekonomiavdelningen? Kanske även minska på kostnaderna och det manuella arbetet? Då är elektronisk fakturahantering, EFH, en lösning. Ett väl fungerande, implementerat och underhållet elektroniskt fakturahanteringssystem frigör tid och möjliggör för prioritering av mer värdefulla åtaganden än att manuellt hantera fakturor. Dessutom leder det till ökad kontroll över företagets finansiella delar. De delar som ingår i flödet för fakturahantering är främst: 

  • Import och skanning
  • Granskning och kontering
  • Attest
  • Uppföljning och kontroll

 

Testa direkt om Elektronisk fakturahantering är något för er. 

Ange hur många fakturor ni har idag så får du direkt svar (på skärmen) hur mycket ni kan spara

Gör testet nu!

 

 

Import av faktura

Hur fungerar då ett elektroniskt fakturahanteringssystem? Det första steget är att själva fakturan ska importeras. Detta sker fördelaktiktvis genom ett fakturaskanning system, där all värdefull information på en faktura överförs till ett standardiserat format. Skulle fakturan innehålla några avvikelser får du som ansvarig en notis om detta, annars går fakturan per automatik vidare till nästa steg i processen.

 

Automatisk bearbetning av fakturaunderlaget

Nästa steg är granskning, kontering samt attestering av fakturorna. Det går att ställa in bestämda arbetsflöden så att inkommande fakturor följer ett givet flöde. Hur detta flöde ska se ut går att anpassa utefter behov och företag. Vet ni vart flaskhalsarna brukar uppstå i processen går det här att justera för detta.

HAR NI EN MODERN EKONOMIAVDELNING?

 

Attestering

En attesterad faktura är klar för betalning. Betalningen kan ske på olika sätt. En möjlighet är att betalningen sker i själva systemet, alternativt att fakturan flyttas över till ett affärssystem för bokföring och uppläggning för betalning.

 

Lösning för ett effektivare arbete

Implementeringen av ett elektroniskt fakturahanteringssystem, eller EFH som det benämns, har flertalet goda effekter för en ekonomiavdelning. Bland annat så leder det till ökad kontroll och synlighet av kassaflödet. Vidare förenklar det för framtidsspaningar och stödjer därmed företagsutvecklingen.

Guide: Automatisera hela fakturaflödet

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering