Kontakt
Zeinab Mjallal
Zeinab Mjallal
kontakta mig

Skulle du köra en otestad bil?

Hur ofta väljer ert företag att acceptera en leverans av en produkt (eller tjänst) utan att det testats? Där användaren inte fått en chans att lära känna produkten och trivas med den. Testningar av produkten som skulle utesluta onödiga risker som både kostar tid och pengar men som framförallt får användaren att vara mer engagerad!

UAT, User acceptance testing, som även är kallad för acceptanstestning, är en metod som används med slutanvändaren av en produkt för att utvärdera den. Det är den, om jag får säga, den viktigaste punkten i slutet av ett projekt och kan ses som ett godkännande av det som levereras. Genom att inkludera slutanvändare av systemen under projektets gång kan vi på ett bättre sätt se till deras önskemål och behov. Nyttan av produkten som ska levereras uppstår endast när den används, något UAT ser till att uppfylla.

Olika problem som kan undvikas genom UAT är bland annat;

  • Uppfylls kraven?
  • Finns alla funktioner på plats?
  • Används produkten på avsett vis?
  • Hur interagerar användaren med applikationen?
  • Vilka problem uppstår?
  • Är användaren nöjd?

Fundera på frågan, skulle du sätta dig och köra en otestad bil? Låt mig svara åt er, troligtvis inte. För vem vill utsätta sig själv eller andra för risker och komplikationer som kan uppstå när ingen vet om bilen fungerar som den bör och uppfyller användarens behov. Så varför ska någon då acceptera en leverans av en otestad produkt som kan komma att skapa komplikationer för företaget?

Ta inga onödiga risker, vi hjälper er att undvika dem och att få nöjdare användare!

Kontakta skribenten
Zeinab Mjallal
Zeinab Mjallal