Anders Melander
Anders Melander
kontakta mig

Smartare beslut för ditt växande företag kräver ett nytt tankesätt

På Exsitec har vi förmånen att arbeta med växande företag. Vi ser hur entreprenörer och organisationer kämpar med det mindre företagets naturliga logik; alla kostnader ska hållas låga. Denna kamp fortsätter även när man vuxit förbi dess naturliga gräns. Ett större och växande företag bör tänka i termer av Business Case för att snabbare nå sina mål och inte fastna i gamla hjulspår.

I ett Business Case ställer man kostnader och investeringar mot den nytta som kan uppnås.

Det gör att vissa kostnader bör öka för att möjliggöra nyttor som:

  • Högre effektivitet i företaget
  • Möjliggöra framtida försäljning och tillväxt
  • Attrahera och behålla personal som vill utvecklas och lära sig ett modernt arbetssätt

När man ska bygga sitt Business Case börjar man med att precisera det man vill uppnå, ofta en kombination av ovanstående nyttor.

Vilken nytta kan smartare beslut ge till växande företag?

Det kan handla om att digitalisera processer för att minska fel, förkorta ledtider eller helt enkelt spara tid.

Ett exempel på detta kan vara att bygga ett nytt gränssnitt för orderläggning som hanterar den nödvändiga informationen. Till exempel att kunden själv kan lägga en order som med automatik initierar en orderbekräftelse, att ordern läggs upp i systemet samt att eventuella inköp sker. Kan beställningen levereras, sker då en överföring till leverans. Kontakt med en person sker först när leveransen packas.

Ett växande företag är beroende av att kunniga och lojala medarbetare driver utvecklingen framåt. Att medarbetare utvecklas och känner att de ligger i framkant av tekniken skapar trygghet och bra arbetsinnehåll. Vi hör ofta att personalen vill mer än vad företagsledningen är beredda att satsa, men om inte medarbetarna släpps fram och utvecklas så stannar de inte kvar. Om ni inte gör satsningen kanske era konkurrenter hinner före.

När nyttorna är tydliggjorda och förankrade så kan man börja fundera på hur utvecklingen som krävs ska utföras. Med många av våra kunder kan vi numera göra övergripande utvecklingsplaner på några års sikt, och en mer detaljerad plan för vad som ska ske härnäst. Ett agilt arbetssätt möjliggör att eventuella förändringar i prioritering kan göras, samtidigt som de övergripande målsättningarna kvarstår.

När nyttorna är tydliga och genomförandeplanen ser rimlig ut brukar det uppenbara synas i uppställningen. Att satsa för lite eller vänta med genomförandet skjuter bara upp resan mot era mål och bjuder in era konkurrenter att gå före er. Har ni verkligen råd med det?

Vad händer om alla i företaget fattar smartare beslut?

Kontakta skribenten
Anders Melander
Anders Melander