Carl Öberg
Carl Öberg
kontakta mig

Content creator

Starta den digitala resan som tillverkningsföretag

Agera nu som framtidens tillverkningsföretag

Idag är det inte längre en fråga om företag ska anpassa sig till en digital strategi eller inte, frågan är hur. Enligt forskning gjord av MIT är företag som anpassar sig till en digital strategi 26% mer lönsamma and de företag som väljer att inte gå den digitala vägen. Med tanke på att konkurrerande tillverkningsföretag blir fler och fler är det därför viktigt att agera nu. 

6 anledningar till att starta den digitala resan

Waste  

Minska slöseri som innebär defekter, överproduktion, långa ledtider, transporter, lagerhållning, och extra bearbetning genom analyser och kundinsikter med data i realtid. 

Nya intäktsströmmar

Skapa nya återkommande inkomstströmmar genom tjänster och reducera kostnaderna hos kunder genom pay-as-you-use system. Svara på marknadens efterfrågan om uppkopplade tjänster som automatiskt upptäcker behov av utbyte/påfyllnad. 

Flexibilitet 

Med molnet kommer den flexibilitet du behöver för att kunna hantera växande datamängder och processer samt komplexa algoritmer förknippade med maskininlärning och AI. 

AI som fungerar

AI kan vara ett koncept som fortfarande är svårt att förstå och som ännu inte är fullt etablerat i branschen. Men med AI finns det stor potential när det används på rätt sätt. Lägg tid på att förstå innovationen, för att förbereda framtida framgångar.

Ökad mänsklig förmåga

AR-verktyg hjälper människan att bli mer produktiv genom att underlätta träning och förbättra noggrannhet, effektivitet och beslutsfattande till skillnad från AI och maskininlärning som minskar den mänskliga hanteringen.

Digitalisera mera 

De största effekterna kan uppnås genom att använda mer än enbart digitalisering av din egen företagsinformation. Genom att dra nytta av publik och digital information såsom väder, händelser och drönare skulle produktbehov kunna indikeras. 

 

Läs mer om affärssystem

Kontakta skribenten
Carl Öberg
Carl Öberg

Content creator