Jonas Borgman
Jonas Borgman
kontakta mig

Styra lager – välj rätt IT-stöd för att optimera lagerhanteringen

Det finns många olika typer av IT-stöd för att styra ett lager och det är inte alltid så lätt att förstå vad som finns och vilka typer av system som gör vad. På Exsitec arbetar vi med tre olika typer av system som alla har sin uppgift och specialitet:

1) Affärssystemet

Affärssystemet som också ofta kallas för ERP-systemet (Enterprise Resource Planning). Idag har alla företag på ett eller annat sätt ett affärssystem med huvuduppgift att hålla ordning på samtliga ekonomiska transaktioner. Ekonomerna i ett företag jobbar i princip alltid med affärssystemet men det innehåller också funktionalitet för att styra verksamheten. Affärssystemets minimum-uppgift är att hålla reda på värdet av lagret, samt uppmärksamma ökningar och minskningar av lagervärdet, i huvudsak inköp och kundorder.

Affärssystem har grundläggande funktionalitet för att hjälpa användarna att köpa in rätt artiklar och hålla reda på var produkterna finns. Men man skall komma ihåg att dess huvuduppgift är de ekonomiska transaktionerna. Vill man ha mer avancerat stöd för att styra arbetet i lagret jobbar vi ofta med andra system.

Kräver ditt lager ett mer avancerat IT-stödsystem?

2) WMS-systemet.

WMS står för Warehouse Management System och det är ett avancerat system för att styra arbetet i lagret. De huvudsakliga användarna av WMS-systemet är de som arbetar i lagret och systemet hjälper dem att arbeta effektivare. Systemet stödjer olika typer av handenheter med streckkodsläsare för att slippa skriva ut papper och WMS-systemet optimerar användandet av lagerplatser. I systemet tar man emot gods, flyttar gods och levererar gods på ett effektivt sätt. Det finns stöd för bland annat crossdocking som innebär att man flyttar varor direkt från inleverans till utleverans, vilket bland annat effektiviserar samplock av flera ordrar.

3) Lagerstyrningssystemet.

Smart lagerstyrning handlar om att säkerställa rätt antal produkter vid rätt tidpunkt. Detta reducerar lagerkostnader och garanterar kundnöjdheten. Affärssystem har grundläggande stöd för detta, ofta i form av beställningspunkter. Men med ett specialiserat lagerstyrningssystem har man mycket större möjligheter att optimera sina inköp. Lagerstyrningssystemet används av planerarna, operativa inköparna samt logistiker. Man hanterar olika prognoser för olika typer av artiklar, och systemet ger användaren möjligheten att laborera med servicegrader och simulera hur det påverkar lagervärdet.

Med ett lagerstyrningssystem kan man både öka servicegraden och minska lagervärdet. Man får också en tydlig bild av vilka artiklar som snurrar och vilka som är hyllvärmare. Ett lagerstyrningssystem uppdaterar regelbundet lagerstyrningsparametrar och man undviker att parametrarna är satta på känsla eller hur efterfrågan såg ut för ett år sen.

Vilket system lämpar sig för att styra ditt lager?

Vilket system man väljer beror naturligtvis på vilka utmaningar man har. Men genom att digitalisera manuella processer och dra nytta av den stora utvecklingen på området som skett de senaste åren kan alla effektivisera sina lager och se till att rätt produkt finns på rätt plats till rätt tid och rätt kostnad.

Hör av dig till oss för vägledningen i vilket affärssystem som passar era utmaningar.

Kontakta skribenten
Jonas Borgman
Jonas Borgman