Per Klingberg
Per Klingberg
kontakta mig

Föds det en ny roll i små och medelstora företag?

Föds det en ny roll i små och medelstora företag?

För 20 år sedan pratades det om “ett IT-verktyg” och för 10 år sedan föll termen in i plural. Men idag är det ofta så att företag kan dra nytta av många olika typer av verktyg som är specialiserade på sitt fält. I denna utveckling har en ny titel dykt upp hos mindre företag som bara fanns på större företag tidigare. Inte allt ovanligt är att Supply chain managers nu har fått ansvaret att skapa en friktionsfri logistik-kedja från start till slutkonsument även här.

Supply chain management (SCM) diskuteras därför allt oftare av våra kunder som ett verktyg inom lager och logistik. Många företag vill försöka strömlinjeforma leveransen av varor från tillverkning hela vägen fram till kunden. Det som förut klassades som transport eller inköp är nu en del i en hel kedja som genom synergi, ska leverera en helhet och skapa värde. Där målet är en aktiv effektivisering av företaget för att maximera kundvärdet och få en konkurrensfördel på marknaden.

Ansvaret i en sådan roll är ofta stort och gäller flera olika delar i leverantörskedjan. Med dagens digitalisering innebär det att kompetensen för en supply chain manager även sträcker sig till att innefatta IT. Inte på en specialistnivå för de olika verktyg som har tillhandahållits, men en basnivå med generell förståelse. Något som underlättar för många är att ha ett enda standard level agreement (SLA) där det finns en enda kontakt oavsett vilken produkt eller lösning där det uppstått ett problem.

Med de här insikterna har vi på Exsitec verkligen kunnat sticka ut på marknaden genom att erbjuda en kedja av olika lösningar som fungerar bra tillsammans, men som fortfarande innebär en enda leverantör av den unika kombinationen.

Kontakta skribenten

Per Klingberg
Per Klingberg