Carl Öberg
Carl Öberg
kontakta mig

Content creator

Rätt system för lager leder till ett effektivt e-handelssystem

 

Effektivt e-handelssystem

Vikten av ett effektivt e-handelssystem har under lång tid blivit större och större och kommer under 2019 fortsätta att växa. Trenderna framöver tyder framförallt på att kundernas förväntningar gällande leveransen, d.v.s. rätt varor, i rätt mängt, med rätt kvalitet och på utsatt tid, kommer att få ökad betydelse. Med andra ord kommer lagerhanteringen bli än mer viktigt än idag. 

För att lyckas med effektivt e-handelssystem är det därför viktigt att företagen använder sig av kompletta system för lager. 

System för lager 

Med ett så kallat WMS-system kan företagen åstadkomma följande: 

  • Sätta stopp för felplock samt reducera felplock och svinn
  • Full spårbarhet för in- och utleverans 
  • Precision vid registrering med hjälp av moderna verktyg 
  • Trovärdigt lagersaldo med hjälp av nollpunktsinventering 
  • Minskad miljöpåverkan genom digital dokumentation och kortare körsträckor
  • Kort inlärning och minskat personberoende med hjälp av digitala verktyg

Med ett komplett system för lager får ni tillgång till ett papperslöst system med gränssnitt i surfplattor, handscanner och voicepicking-möjlighet. Dessa system kompletterar er befintliga eller nya affärssystemlösning och ser till att ni får effektivitet i ert lager. 

E-handel

Läs mer om lagerhanteringssystem

Läs om trenderna inom lager och logistik

 

Kontakta skribenten
Carl Öberg
Carl Öberg

Content creator