Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Tankar om integrationer

Tankar om integrationer

Det finns någonting vackert med integration. Enligt Nationalencyklopedin definieras integration inom samhällsvetenskapen som en process som leder till att skilda enheter förenas. Även om det finns andra definitioner för integration inom exempelvis IT och politik, skulle jag ändå vilja påstå att det är just förenande av skilda enheter som är grunden för all integration.

Det är vackert när människor från olika kulturer och länder kan komma samman, lära sig varandras språk och helt enkelt förenas. Men det är också vackert när system med olika funktionalitet och som löser olika problem kan förenas så att de fungerar tillsammans på ett sätt så att de löser de enskilda problemen bättre än när de jobbar isolerat från varandra.

Att få skilda enheter att förenas på ett sömlöst sätt kan skapa nya värden. Både värden som är uppenbara och som motiverade integrationen, men i många fall blir ett plus ett bli lite mer än två, vilket kan resultera i positiva överraskningar och välkomnade bieffekter. När två personer från olika kulturer möts och förenas, resulterar det inte bara i att de nätt och jämnt klarar av att kommunicera. Det resulterar också i att de kan dela och bidra med perspektiv som den andra saknar, just tack vare att de är skilda enheter.

Jag inser att det här bara är jag som filosoferar och provtänker kring integration. Men jag skulle ändå vilja påstå att integration, i många olika former, är någonting vackert och eftersträvansvärt.

Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan mängder av system, kolla in vilka genom att klicka på knappen.

Läs mer om integration

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering