Carl Öberg
Carl Öberg
kontakta mig

Content creator

Vad är industri 4.0 och hur anpassar ni er?

 

Industri 4.0

Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, är ofta ett smeknamn för den digitalisering som fortfarande pågår runt om i världen. Industri 4.0 redogör för den förändring som skett de senaste inom branschen där datorer numera kommunicerar med varandra och lägger grunden för det vi kallar smarta fabriker. Detta är något som dagens företag måste anpassa sig till för att inte hamna efter i utvecklingen - bli inte nya Kodak. I takt med att maskinerna blir smartare och smartare kommer vi se att fabrikerna blir mer effektiva och en minskning av slöseri.  

Samtidigt som många industriföretag redan börjat att implementera industri 4.0 i deras verksamhet är det många som ännu inte tagit steget på grund av att de har svårt att hitta kompetens och expertis om hur de bäst ska anpassa sig till förändringen.

IoT och molnet 

Ett nyckelord i industri 4.0 är IoT, Internet of Things, som karaktäriseras av sammankopplade digitala enheter. Genom att använda sig av molnplattformar för lagring av data görs information rörande de digitala aktiviteterna lättillgängligt och kan användas över hela er verksamhet för att ge insikt i hur ni presterar och är något alla arbetsområden kan ta fördel av.

Använd er av rätt system

Det är därför viktigt att hitta företag med rätt expertis i området och som erbjuder system som är optimala för er verksamhet och den förändring ni ska genomgå. Idag finns det molnbaserade affärssystem som möjliggör en smidig anpassning till industri 4.0 utan att det påverkar den dagliga verksamheten för ditt företag.

 

Läs mer om affärssystem

 

Läs mer om industri 4.0

 

Kontakta skribenten
Carl Öberg
Carl Öberg

Content creator