Johan Kallblad
Johan Kallblad
kontakta mig

Varför väljer vissa att investera i IT-system i molnet och andra inte

Att systemet skall köras "i molnet" är den starkaste trenden på den annars tämligen konservativa marknaden för affärssystem. Vår egen försäljning av Visma.net ERP - som är Vismas tyngsta erbjudande i genren - har dubblats jämfört med för ett år sedan, vilket i sin tur var en fördubbling från året innan det.

Jag har till och med noterat att "Netsuite by Oracle" gör reklam för sitt affärssystem i molnet på en av mina favoritpoddar - Jason Calacanis This Week in Startups. Det var väldigt länge sedan jag hörde icke målgrupps-specifik reklam för ett affärssystem och jag tror att branschen är hetare än på mycket länge och nog har molnet gjort sitt till.

Vi säljer dock fortfarande relativt mycket av Visma Business som är ett system som både kan driftas lokalt ("on premise") eller i molnet, men som inte är en "äkta" multi-tenant-cloud programvara. Hur kommer det sig att att en del företag väljer att investera i IT-system i molnet och andra inte?

För några år sedan fanns det en rädsla i att köra i delade miljöer som handlade både om datasäkerhet, utsatthet för attacker och virus, men även en osäkerhet kring att lägga vital data i en infrastruktur man inte hade kontroll på. Vi har däremot vant oss vid att lägga vital data i delade miljöer med allt från google apps, gmail, dropbox, office 365 och liknande. Det finns dock fortfarande en del goda anledningar till att inte välja cloudlösningar.

Anledningar att välja traditionella system

1) Det tvingande skälet. Vissa företag lyder under lagstiftning som gör att de måste ha kontroll på hur och var data lagras och molnleverantörerna vill ibland inte garantera hur och var de har sina driftcentraler.

2) Integrationer. Har man många integrationer med specifika verksamhetssystem som måste verifieras vid förändringar så passar multi-tenant-cloud sämre eftersom man i regel inte själv kan välja när man skall uppgradera, patcha eller liknande.

3) Specialfunktionalitet. Vill man göra stora förändringar och anpassningar i systemets funktion så är ofta multi-tenant systemen begränsade. Även om systemet skulle tillåta anpassningar måste man sannolikt verifiera detta när det kommer nya funktioner eller görs patchningar.

4) Prestanda. Om det är stora transaktionsvolymer och prestanda är avgörande för affären är det fortfarande säkrast att välja ett traditionellt "private cloud" eller egen drift. Därmed inte sagt att cloud-system alltid har sämre prestanda - naturligtvis inte - men om du själv vill ha makten att styra din kapacitet så ger en privat miljö bättre kontroll.

Anledningar att välja cloudsystem.

Vi behöver vi inte gå in på detta i detalj i det här inlägget för det finns hundratals andra artiklar om det, inklusive massor av litteratur från systemleverantörerna. Sammanfattningsvis så handlar det dock om följande

(1) Det blir billigare med delade miljöer

(2) Du slipper ta eget ansvar för uppgraderingar och har alltid den senaste funktionaliteten.

(3) Eftersom alla kunder kör samma version är det enklare att garantera funktion i standardintegrationer - specifikt med andra cloud-system.

(4) En delad miljö gör att alla har samma problem samtidigt vilket innebär att någon annan kan har rapporterat och leverantören har korrigerat ett problem innan du ens upptäckt det.

En annan intressant anledning att välja multi-tenant-cloud är att man skulle kunna använda data från flera kunders installationer för att automatisera och ta bättre beslut, så som identifikation av bluffakturor, eller hitta bästa sättet att kontera transaktioner, etc.

Där är visionen mer långtgående än verkligheten (för tillfället), men visst vore det lite coolt om vi fick verklig "google-lik sökning" där systemet kunde visa de träffar som brukar engagera andra användare när de söker på den sökterm du använder, snarare än vilka träffar som textuellt stämmer.

Avslutningsvis

Som vanligt är det inte så att en lösning är överlägsen den andra och Vismas strategi att erbjuda både On Premise, Private Cloud, och Multi-Tenant-Public Cloud känns genomtänkt. Men det är viktigt att vi inte bara accepterar en lösning som den bästa utan att våga prata om de för och nackdelar som tillkommer.

 

 

Kontakta skribenten
Johan Kallblad
Johan Kallblad