Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson
kontakta mig

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.

Varför är svenska ekonomiavdelningar långt efter i digitaliseringen?

Hur en ekonomiavdelning digitaliseras kan variera i både omfattning och utformning. Det finns en del hel potential för en ekonomiavdelning att bli automatiserad, vilket skulle innebära att tid frigörs från de mest manuella uppgifterna och istället allokeras till mer stimulerande arbete. En ekonomichef har särskilt knappt om tid då det förväntas att hen både ska sköta grundläggande uppgifter inom ekonomiavdelningen, samtidigt som hen bör agera som ett strategiskt stöd för verksamheten.

Det finns därmed god anledning att arbeta för en modern och smart vardag för ekonomiavdelningen. Här är fem områden som är bra att utgå från:

  1. Molnet
  2. Automatisering
  3. Business Intelligence
  4. Lagerhantering
  5. Affärssystem

Digitaliseringen gör det möjligt att effektivisera processer inom ekonomiavdelningen. Dock anser vissa att ekonomiavdelningar i Sverige ligger efter när det kommer till just digitalisering. Vismas digitaliseringsindex 2019 visar att svenska företag får ett digitaliseringsindex på 48.2 procent, en siffra som indikerar den digitala mognadsgraden hos företag. Det visade sig 2017 att Sverige låg efter både Norge och Finland. Hur kommer det sig egentligen att Svenska företag ligger efter?

Komma igång med digitaliseringen

Enligt Visma har mer än hälften av Svenska företag en oklar strategi för just digitaliseringen. Eftersom digitalisering har en betydande roll i hur effektivt ett företag arbetar är det viktigt att inte halka efter i utvecklingen. Med tanke på hur stor påverkan digitalisering har på företag är det förvånansvärt att det inte får ta större plats. Alla branscher påverkas av utvecklingen i mer eller mindre omfattning, varpå det är ett hett ämne som rör alla. Hur digitalisering ska planeras kan vara svårt, men den optimala lösningen för att möta digitala förändringar är med hjälp av en stark och skalbar strategi.

Hur bygger man en strategi för digitalisering?

En strategi definierar vad man ska nå, och hur man ska ta sig dit. En stark strategi är en genomarbetad plan som tar hänsyn till företagets styrkor och svagheter, samt där man analyserat möjligheter och potentiella hot på marknaden. Vidare innebär en skalbar strategi att den går att anpassa i takt med att företaget växer, och i takt med utvecklingen av digitaliseringen.

Har man ett luddigt mål om att bli mer digitala kommer vägen dit sannolikt bli svår, och resultatet inte direkt det man tänkt sig. Med en strategi däremot ökas chanserna för att arbetet lyckas. En anledning till att Sverige ligger efter i digitaliseringen av ekonomiavdelningar kan bero på det faktum att en strategi för det saknas.

Behöver du hjälp med att komma igång med er digitala strategi - boka oss för ett inspirationsmöte där vi hjälper er reda ut vart era främsta effektiviseringsområden finns.  

Kontakta skribenten
Josefine Jacobsson
Josefine Jacobsson

Nyfiken Exsitecare som brinner för företagsekonomi och verksamhetsutveckling.