Filip Tammergård
Filip Tammergård
kontakta mig

Varför flera system ofta är bättre än ett

Ofta går det att med hjälp av tillägg sköta många olika uppgifter i ett och samma affärssystem. Av naturliga skäl kan dock inte ett system vara bäst på allt, så i många fall är det en bättre idé att lösa olika problem med de system som är bäst på att lösa just de problemen. Exsitecs vd Johan Kallblad brukar likna detta vid en fickkniv som har många verktyg.

En fickkniv kan anses vara en fantastisk uppfinning eftersom den rymmer ett stort antal funktioner i ett och samma verktyg. På vissa fickknivar finns både en liten såg och en liten sax, men både sågen och saxen är egentligen anmärkningsvärt dåliga om man jämför med nästan alla andra sågar och saxar. De kan vara lämpliga för att såga eller klippa vissa mycket små saker och vid de tillfällena finns det också en fördel att ett och samma verktyg kan ha flera funktioner. Men om fickknivens såg används för att såga ner ett träd eller om fickknivens sax används för att klippa hår spelar det ingen roll att fickkniven har flera funktioner, resultatet blir ju dåligt om man jämför med om en riktig såg eller en hårsax hade använts.

Affärssystemet löser specifika problem

På samma sätt kan ett affärssystem lösa specifika problem och så länge affärssystemet används för just de problemen finns det en fördel att lösningen hålls inom ett system. När affärssystemet används för att lösa ett problem det inte är bra på att lösa, å andra sidan, väger den sämre funktionaliteten tyngre än fördelen att hålla sig inom ett system. Att utvidga sitt IT-stöd med ett nytt system kan kännas jobbigt, men resulterar i många fall i en effektivare och bättre lösning på verksamhetens problem.

En välintegrerad IT-miljö med handplockade system som vart och ett löser sin uppgift på bästa sätt möjliggör ett effektivt IT-stöd där så många anställda som möjligt kan syssla med så värdeskapande sysslor som möjligt i stället för pappersarbete och tidskrävande repetitiva manuella uppgifter som inte tillför värde till företaget.

Kontakta skribenten
Filip Tammergård
Filip Tammergård