handshake
Referenscase

Assemblin får ökad kontroll & minskad administration med Mobigo

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Assemblin konstruerar, installerar och underhåller tekniska system för bland annat luft, energi och vatten. Med många lokala kontor i Norden når de en stor bredd av lokala kunder inom olika branscher, samtidigt som de har stödet av en stor organisation.

Tillväxt gav nya utmaningar

Assemblin Ventilation växer snabbt och hade därmed flera olika system. Detta, samtidigt som de växte i storlek, skapade ett behov av att ha ett enda digitalt system som minskade administration och dubbelarbete. Assemblin behövde även få en ökad kontroll och inblick över hela verksamheten och dess filialer.

"Vi sökte efter något som skulle digitalisera service från början till slut. Vi har gått från papper och penna på service till att använda oss av digitala hjälpmedel. Samma sak med tidrapportering.”  — Sophie Olsson, Verksamhetsutvecklare på Assemblin

Mobigo

Lösningen blev Mobigo, ett system specifikt utvecklat för branschen. Genom att etablera Mobigo hos samtliga av sina filialer har Assemblin nu kunnat följa uppdrag, avtal och tidsrapportering direkt i systemet. Teknikerna ute på fält tar både emot uppdragen direkt i mobilen med checklistor och uppdragsinformation, för att sedan återrapportera i systemet på de åtgärder och uppdrag som genomförts.

Systemen pratar med varandra och minskar dubbelt arbete

Utöver Mobigo använder Assemblin även Visma som lönesystem och fakturering. Med hjälp av Exsitecs integration pratar nu systemen med varandra. På så sätt uppdateras tidrapportering i Visma samt projektuppföljning från Assemblins egenutvecklade system, automatiskt från Mobigo.

"Vi skickar nu data mellan våra olika system och effektiviserat samt tagit bort dubbeljobb.” — Sophie Olsson

Mobio assemblin

Mobigo anpassas till verksamheten

Assemblin har delar av verksamheten inom olika områden, i det här fallet ventilation. Mobigo är anpassat för tekniker med uppdrag inom specifika områden och har även anpassningar för andra fokusområden så som Kyla, Service, VVS med flera. Avtalsmodulen låter även Assemblins tekniker ta in rutinuppdrag på automatik vilket minskar administrationen. Kunder kan även ges möjlighet att följa serviceuppdrag och åtgärder direkt i Mobigo.

Nästa steg är ytterligare automation och integration

Framåt ska Assemblin även integrera fakturhanteringssystemet DCE med Mobigo, vilket ger möjlighet att få in leverantörsfakturor direkt i systemet. På så sätt kan kostnader kopplas automatiskt till respektive uppdrag och ge enklare uppföljning och än mindre administration.

Om Mobigo

Mobigo skapar möjligheter för service- och installationsföretag att bli mer digitala och på så sätt underlätta det vardagliga arbetet för organisationen ända ut till den enskilde arbetaren. Med hjälp av Mobigos tilläggsmoduler anpassas funktionaliteten för att maximera företagens kontroll över information och administrativa rutiner. Exempelvis underlättar avtalsmodulen hanteringen av återkommande uppdrag, körjournal och checklistor som hanterar specifika branschprotokoll som ronderingar, heta arbeten med mera.

"Erisma rekommenderade Exsitec för specifika kundanpassningar. De har gjort smarta lösningar och det är kompetent personal man jobbar mot” — Sophie Olsson, Versamhetsutvecklare

Läs mer om digitalisering för serviceföretag